Što misliš o mladima i politici?

20_05_2015 / 14:35h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: MMH
Što misliš o mladima i politici?

- Koju bi ulogu trebala imati Vijeća učenika i Savjeti mladih i treba li dobnu granicu prava glasa na izborima spustiti na 16 godina - tek su neka od pitanja na koja će u društvu predstavnika Ministarstva odgovarati sudionici konzultacija u Splitu.

 - Koju bi ulogu trebala imati Vijeća učenika i Savjeti mladih, kako uključiti mlade u procese donošenja odluka koje utječu na njihov život, treba li dobnu granicu prava glasa na izborima spustiti na 16 godina, treba li razvijati građanski odgoj u školama, kako poboljšati komunikaciju donositelja političkih odluka i mladih te treba li uvesti nove alate i metode rada s mladima - tek su neka od pitanja na koja će u društvu predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih odgovarati sudionici konzultacija koje će se 3. lipnja održati u Splitu.

Za sudjelovanje se do 27. svibnja mogu prijaviti svi zainteresirani - predstavnici udruga mladih i za mlade, osobe koje rade s mladima te predstavnici Općina, Gradova i Županija s dalmatinskog područja. Osim ručka, organizator osigurava i povrat putnih troškova za prijavljene putem formulara dostupnog na infozona.hr/prijava.

>> Kako mlade uključiti u politiku?
>> Strukturirani dijalog s mladima: od nepoznanice do sudjelovanja
>> Konferencija je dala odgovor zašto mladi ne sudjeluju
>> Počeo razgovor o kolačima, pristupu pravima i sudjelovanju mladih

Konzultacije se održavaju u sklopu procesa strukturiranog dijaloga s mladima na razini Europske unije te su nastavak međunarodne konferencije održane u ožujku u Rigi na kojoj su predstavnici mladih i država članica EU promišljali o rješenjima za osnaživanje mladih za sudjelovanje u političkim procesima. Komentarima na zaključke konferencije (preuzmi prijevod Zaključaka), sudionici konzultacija doprinijet će konačnoj verziji preporuka koju će Vijeće ministara uputiti svim članicama EU na usvajanje.

Program konzultacija održat će se u prostoru splitskog Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri, u vremenu od 12 do 17 sati, s pauzom za ručak. Organizator konzultacija je Info zona, kao članica Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, uz podršku Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima.