Kako mlade uključiti u politiku?

13_05_2015 / 13:10h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: MMH
Kako mlade uključiti u politiku?

Info zona će održati regionalne konzultacije u sklopu procesa strukturiranog dijaloga s mladima na europskoj razini čija je tema osnaživanje mladih za sudjelovanje u političkim procesima. Prijave su otvorene do 27. svibnja.

Info zona će 3. lipnja 2015. u Splitu održati regionalne konzultacije u sklopu procesa strukturiranog dijaloga s mladima na europskoj razini čija je tema osnaživanje mladih za sudjelovanje u političkim procesima. Konzultacije će okupiti do 40 sudionika - mlade, predstavnike udruga mladih i za mlade te predstavnike Ministarstva socijalne politike i mladih, Županija, Gradova i Općina iz četiri dalmatinske županije. Bit će to prilika i za razmjenu znanja i iskustava o uključivanju mladih u političke procese.

Prijave za sudjelovanje otvorene su do 27. svibnja na infozona.hr/prijava.

Sudionici će iznijeti svoje mišljenje o zaključcima konferencije održane u ožujku u Rigi (preuzmi prijevod Zaključaka) te će doprinijeti konačnoj verziji preporuka koju će Vijeće ministara uputiti svim članicama EU na usvajanje. Predstavnici mladih te predstavnici država članica EU u Rigi su donijeli zaključke koji naglašavaju potrebu stvaranja kulture participacije u školi, uključenje mladih u donošenje političkih odluka, zatim nužnost povećanja sinergije i suradnje među različitim akterima, poboljšanje kvalitete angažmana i obveza kreatora politika prema mladima i jačanje uloge rada s mladima za političko osnaživanje svih mladih te razvoj lokalne i direktne demokracije i youth friendly alata za političku participaciju.

>> Strukturirani dijalog s mladima: od nepoznanice do sudjelovanja
>> Konferencija je dala odgovor zašto mladi ne sudjeluju


Info zona konzultacije provodi kao članica Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, uz podršku Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima. Konzultacije će se održati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri, u vremenu od 12 do 17 sati, s pauzom za ručak. Osim ručka, organizator za sudionike osigurava i povrat putnih troškova.

Strukturirani dijalog - proces dug 18 mjeseci. Daj mu svoj doprinos!

Strukturirani dijalog relativno je nova metoda koja mladima daje priliku da na različite načine iznesu konkretne ideje i stavove o aktualnoj temi te donositelje političkih odluka izravno upoznaju sa problemima, težnjama, željama i potrebama mladih.

Proces strukturiranog dijaloga s mladima na europskoj razini traje ukupno 18 mjeseci. Nakon što se na europskoj razini definiraju tema i ključna pitanja, na lokalnoj razini se od mladih i donositelja političkih odluka traže odgovori koji se objedinjuju u nacionalne izvještaje iz kojih se, u trećem koraku, ponovno na europskoj razini izvode prijedlozi zaključaka o kojima se raspravlja ponovno na nižim razinama da bi se nakon definiranja konačne verzije zaključci uputili svim članicama EU na usvajanje. U ožujku u Rigi održana konferencija upravo je taj treći korak nakon kojeg slijede aktualne konzultacije na nižim razinama.