U tri javna savjetovanja Info zona je Gradu uputila više od 40 prijedloga i komentara

20_11_2023 / 19:40h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
U tri javna savjetovanja Info zona je Gradu uputila više od 40 prijedloga i komentara

O korištenju gradskih prostora i osnivanju Savjeta mladih.

U tri netom završena javna savjetovanja Info zona je Gradu uputila više od 40 obrazloženih prijedloga i komentara. Nadamo da ćemo time doprinijeti kvaliteti dokumenata ključnih za osnivanje Savjeta mladih Grada Splita i dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.

Do 16. studenog bilo je otvoreno ponovljeno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o dodjeli prostora na korištenje udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva. Grad Split nije objavio izvješće prvog javnog savjetovanja, no iz sadržaja druge verzije Nacrta prijedloga razvidno je da je prihvaćeno više od 60% prijedloga i komentara Info zone. U javnom savjetovanju o izmijenjenom Nacrtu prijedloga uputili smo 20-ak prijedloga i komentara (.pdf). Podsjetimo, tijekom prvog javnog savjetovanja, u organizaciji Info zone i u suradnji s Upravnim odjelom za gradsku imovinu, održana je i javna diskusija na kojoj je sudjelovalo više od stotinu sudionika među kojima su bili predstavnici više od 80 splitskih udruga.

Do 16. studenog u javnom savjetovanju bio je i Nacrt prijedloga odluke o davanju na korištenje gradskih prostora korisnicima koji djeluju u području kulture. Ovaj dokument prvi se put našao u javnom savjetovanju te nije održana javna diskusija na što smo upozorili u komentarima. Smatramo da Split može i mora nametati pozitivne trendove u razvoju demokratskog društva, a ne se zadovoljavati ispunjavanjem nužnih zakonskih obveza uz minimalan angažman. Svoj doprinos ovom dokumentu dali smo sa šest komentara i prijedloga (.pdf)

Nažalost, izvjesno je da će u procesu kreiranja Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita izostati participacija mladih. Grad Split nije konzultirao niti Savjet mladih Grada Splita u izradi Nacrta prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita. U komentarima smo upozorili da je takva gesta suprotna ideji osnivanja i rada savjeta mladih, odnosno cilju donošenja Zakona o savjetima mladih. Info zona je u javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita, koje je bilo otvoreno do 20. studenog, uputila 10-ak prijedloga i komentara (.pdf)