Savjet mladih: jučer i sutra

27_11_2015 / 10:02h  |  Autor: Martina Melvan  |  Foto: split.hr
Savjet mladih: jučer i sutra

Predsjednica Savjeta mladih Grada Splita Antonia Kuzmanić u intervjuu se osvrće na dosadašnji rad ovog saziva Savjeta i otkriva koji su budući planovi rada.

Kraj godine uvijek se nameće kao pravo vrijeme za rezimiranje učinjenog i planove za nadolazeću godinu. Zato smo odlučili razgovarati s Antoniom Kuzmanić, predsjednicom splitskog Savjeta mladih i rezimirati dosadašnji rad Savjeta te saznati što se može očekivati u 2016.. Raspitali smo se koliko je točaka Gradskog programa za mlade (GPM-a) realizirano u protekloj godini, koliko su zadovoljni do sada postignutim, te koje aktivnosti planiraju za narednu godinu kada nas iščekuje i novi GPM.

>> Savjet mladih ima jasan plan
>> Sudjeluj na Okruglom stolu o gradskom financiranju udruga mladih i za mlade

Prethodni Gradski program za mlade – nerealan

Sadašnji saziv Savjeta mladih je, podsjećamo, u svom trenutnom sastavu od prijašnjeg naslijedio aktualni GPM, s kojim je bilo podosta problema.
- Osobno smatram da je sastavljen previše nerealno i utopistički. Mnogo se točaka uopće nije moglo realizirati, kao što su ideja o pokretanju regionalnog poduzetničkog centra koji je uistinu veliki zalogaj i zahtjeva značajnu investiciju Grada, ili osiguravanje prvog zapošljavanja mladih koje mi nikako ne možemo garantirati u ovakvoj gospodarskoj klimi. Treba uzeti u obzir da je Savjet primarno savjetodavno tijelo koje treba gurati priče i zagovarati interese mladih – pojasnila je Antonia.

Prije novog Gradskog programa za mlade istražit će se što je mladima potrebno

Evaluacija ovog GPM-a se, prema Antonijinim riječima, planira najkasnije do siječnja, a novi je već u izradi. U njega će biti uloženo oko 70 000 kuna. Antonia tvrdi da se pogreške počinjene u sastavljanju prethodnog GPM-a u sastavljanju novog neće ponoviti, jer u planu imaju opsežnu analizu na temelju koje će biti sastavljen.
- Prethodni nije rađen prema kvantitativnoj analizi ni uz sudjelovanje dovoljnog broja lokalnih mladih ljudi. Zato prije kreiranja novog plana planiramo provesti veliko anketno ispitivanje i uključiti što veći broj ispitanika u fokus grupe, okrugle stolove i tribine. S ovim istraživanjem bi započeli najkasnije u ožujku, nakon što se raspiše javna nabava početkom godine, kako bi novi GPM mogao biti usvojen na Gradskom vijeću u rujnu 2016. godine – nastavila je Antonia.

Komunikacija s Gradom poboljšana, ali šteka suradnja s Komisijom za mlade

U upućenim krugovima znalo se čuti predbacivanje da se Savjet najmanje bavi savjetodavnom ulogom i zagovaranjem interesa mladih pred Gradskim vijećem, no prema Antonijinim riječima, situacija se značajno poboljšala od početka godine.
- Iako je u početku komunikacija s Ivom Baldasarom bila malo klimava jer su se spajali Kabinet i Ured gradonačelnika pri čemu su se mijenjali pročelnici, sada preko Marine Protić rješavamo sve bez poteškoća. Lakše ugovaramo sastanke, a zadovoljni smo i suradnjom s Odsjekom za civilno društvo i mlade. Jedino šteka suradnja s gradskom Komisijom za mlade, ali nadamo se da će i to biti uskoro sređeno – rekla nam je Antonija.

U planu rada i prilagodba grada osoba s invaliditetom i otvaranje organizacijama civilnog sruštva

Uz opsežnu analizu koja će zauzeti većinu godine, Savjet u planu ima još neke konkretne akcije i projekte.
- Ponovno ćemo se angažirati oko obilježavanja Dana mladih, no ovaj put planiramo početkom svibnja pozvati organizacije civilnog društva koje se time inače bave da zajednički kreiraju aktivnosti, dok ćemo se mi pobrinuti za promociju. Imamo rezerviranih nekih 30 tisuća kuna upravo za tu svrhu. Nadalje, imamo plan u suradnji s udrugom Mali prijatelj pozabaviti se rješavanjem arhitektonskih barijera s kojima se u našem gradu susreću osobe s invaliditetom, da bi se napokon učinili konkretni koraci po tom pitanju. Također ćemo se potruditi realizirati otvaranje gradskih kotareva organizacijama civilnog društva. Naime, kotarevi na raspolaganju imaju gradske prostorije koje se i ne koriste prečesto, pa namjeravamo inicirati da Grad odredi termine u kojima će se tamo okupljati registrirane organizacije koje nemaju na raspolaganju vlastiti prostor – izložila je Antonija.

Osvrt na 2015: Savjet je vidljiviji i glasniji


Od realiziranih događanja u ovoj godini, najviše se odradilo na polju kulture i umjetnosti, a veliki dio priče su ponijele organizacije civilnog društva kroz svoje programske aktivnosti tijekom godine.
- Gradsku samoupravu i institucije zapravo treba konstantno podsjećati na postojanje GPM-a i njegove ciljeve koje bi trebalo pokušati i realizirati u zadanom periodu. Situacija se, doduše, poboljšala, izgleda da nas sad nešto više doživljavaju. Imamo redovito sastanke s gradonačelnikom i pročelnicima, tako da imamo priliku postavljati konkretna pitanja i nuditi konkretne prijedloge. Uz to, povećala se vidljivost Savjeta budući da imamo dosta članova iz civilnog sektora, što ranije nije bio slučaj. I dalje postoje zablude po pitanju naših ovlasti, ali vjerujem da sve u svemu napredujemo – zaključila je Antonia.