Udruge će u siječnju dočekati nikad transparentniji natječaj za gradske prostore?

08_12_2023 / 09:17h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Udruge će u siječnju dočekati nikad transparentniji natječaj za gradske prostore?

Gradsko vijeće usvojilo je odluke o dodjeli prostora.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita usvojena je Odluka o dodjeli prostora na korištenje udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva. Splitske udruge trebale bi ubuduće gradske prostore koristiti na nikad transparentniji način. U raspravi koja je prethodila glasanju najavljena je mogućnost objave natječaja već u siječnju iduće godine.

Izrada ovog dokumenta pokazala je kako se zainteresirana javnost može kvalitetno uključiti u procese donošenja odluka. Podsjetimo, u srpnju je Info zona povodom javnog savjetovanja organizirala javnu diskusiju u kojoj je sudjelovalo više od stotinu predstavnika organizacija civilnog društva. Udruge su uputile velik broj konstruktivnih prijedloga i komentara pa je Nacrt prijedloga Odluke nakon izmjena upućen u još jedno javno savjetovanje.

Ni prva ni druga verzija Nacrta prijedloga Odluke nije definirala da svi prostori namijenjeni udrugama moraju imati određenu namjenu sukladno djelatnostima udruga, no konačna verzija Odluke predviđa upravo to. U dostupnom izvješću o provedenom javnom savjetovanju (.pdf) vidljivo je da nitko nije predložio takvu izmjenu. Naprotiv, određivanje namjene prostora u komentarima se spominje kao iznimka koju treba jasnije definirati jer se ranije koristila za manipuliranje natječajem. Kako je spomenuto u raspravi na Gradskom vijeću, neočekivana novost mogla bi biti razlog naknadnog poništenja ove Odluke.

Prijedlozi i komentari koje je Info zona uputila u oba javna savjetovanja u znatnoj su mjeri uvažni. Nažalost, nije prihvaćen prijedlog da se u kriterijima umjesto broja volontera vrednuju ostvareni sati volonterskog rada. Tako će organizacija koja organizira jednodnevnu masovnu volontersku akciju na natječaju dobiti više bodova od organizacije koja kontinuirano i sadržajno radi s manjim brojem volontera. Nije prihvaćen ni prijedlog da se smanji diskriminacija udruga koje imaju višegodišnji uspješan rad bez korištenja gradskog prostora. Kriteriji tako preferiraju udruge koje već koriste gradski prostor. Jednom kada udruga dobije na korištenje gradski prostor, relativno lako će svakih pet godina produživati ugovor.

Kriteriji bodovanja bili su tema rasprave i na sjednici Gradskog vijeća. Praksa će najbolje pokazati koliko postavljeni kriteriji uspješno odgovaraju na nemali izazov brojčanog vrednovanja rada udruga. Već prvi natječaj će pokazati i hoće li udruge zloupotrebljavati slabe točke ove Odluke.

Na istoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je i Odluka o davanju na korištenje gradskih prostora korisnicima koji djeluju u području kulture. Također je objavljeno izvješće o javnom savjetovanju (.pdf) i o tom dokumentu.