Novi zakon i Savjet mladih

27_12_2012 / 16:20h  |  Autor: G.B.  |  Foto: split.hr
Novi zakon i Savjet mladih

Prošlog tjedna u Splitu je održana javna rasprava o Nacrtu prijedloga izmjena Zakona o savjetima mladih, a samo mjesec dana nakon zaključivanja natječaja Gradsko vijeće Grada Splita prihvatilo je novi saziv Savjeta mladih.

Prošlog tjedna u Splitu je održana javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih na kojoj su sudjelovali predstavnici županijskih, gradskih i općinskih uprava, predstavnici Savjeta mladih te organizacija civilnoga društva sa područja južne Hrvatske.

Pomoćnica ministrice socijalne skrbi i mladih, Maja Sporiš, u uvodnoj je riječi naglasila da je Zakon o savjetima mladih još uvijek jedini zakon koji uređuje položaj mladih te najavila skoro donošenje Zakona o mladima koji će, između ostalog, jasno definirati udruživanje mladih i nacionalnu krovnu organizaciju mladih. Priznala je da su već u do sada provedenim savjetovanjima intervencije u prijedlog izmjena Zakona o savjetima mladih tolike da će se vrlo vjerojatno ići u izradu potpuno novog zakona što podrazumijeva i ponavljanje procedura javnog savjetovanja i rasprave. Ako se ipak ostane samo pri izmjenama postojećeg zakona on će se nakon završetka savjetovanja u novoj verziji objaviti na webu ministarstva nakon čega će dva do tri tjedna biti otvorena javna rasprava kada će se pismeno moći uputiti kritike i prijedlozi te će potom uz eventualne nove izmjene biti proslijeđen tijelima državne uprave pa Vladi.

Emina Bužinkić, napomenula je da ni šest godina nakon donošenja Zakona u svim županijama, općinama i gradovima nisu osnovani Savjeti mladih, ali i da oni osnovani uglavnom loše funkcioniraju. Podsjetila je da se na izmjenama Zakona o savjetima mladih počelo raditi prije dvije godine te da se nada da će uskoro proces savjetovanja biti jasnije i bolje definiran, navodeći kao primjer dobre prakse Savjet mladih Vijeća Europe. U uvodnoj riječi, Igor Bajok naglasio je da Savjeti mladih nisu i ne smiju biti jedini mehanizmi sudjelovanja mladih podsjećajući na ulogu udruga, formalnih i neformalnih inicijativa, Vijeća i slično pa i na mlade vijećnike koji lakše mogu percipirati interese mladih i za njih se zalagati.

Zamjenik splitskog gradonačelnika, Jure Šundov, u pozdravnoj se riječi osvrnuo na predloženu izmjenu koja bi Savjetima mladih garantirala iznos od 0,25% ukupnog proračuna ocijenivši je kao dobru, ali teško provedivu ideju. Ipak, riječ je o zamisli koja je u raspravama uglavnom jednoglasno odbacivana jer implicira da će Savjet mladih biti taj koji će dodjeljivati sredstva za realizaciju projekata udruga koncentrirajući moć i izlažući se izglednom sukobu interesa. Prisutni su u višesatnoj raspravi iznijeli i niz drugih kritika i konkretnih prijedloga koji će biti razmotreni u daljnjim koracima na izmjeni postojećeg ili izradi novog Zakona o savjetima mladih.

Potvrđen je treći Savjet mladih Grada Splita

Samo mjesec dana nakon zaključivanja natječaja Gradsko vijeće Grada Splita prihvatilo je novi saziv Savjeta mladih. Pod 44. točkom dnevnog reda sjednice našao se Prijedlog rješenja o izboru Savjeta mladih Grada Splita kojeg je Vijeću dostavio Odbora za izbor i imenovanja. U treći saziv splitskog Savjeta mladih tako su izabrani: Bačić Ante, Udiljak Mislav, Radelja Frane, Dadić Mario, Bašić Marijan, Milaković Tomislav, Vučica Josipa, Žižić Ivan, Karačić Maja, Milošević Marijela i Lozančić Josipa.