A kakav bi ti Savjet mladih?

06_12_2012 / 17:23h  |  Autor: G.B.  |  Foto: Nela
A kakav bi ti Savjet mladih?

Gotovo šest godina nakon donošenja prvog Zakona o savjetima mladih u tijeku su intenzivne pripreme na njegovim izmjenama. Savjetovanje u svrhu stjecanja uvida u mišljenje zainteresirane javnosti održat će se i u Splitu.

Gotovo šest godina nakon donošenja prvog Zakona o savjetima mladih u tijeku su intenzivne pripreme na njegovim izmjenama koje su započele još 2011. godine. Koliko je aktualni Zakon o savjetima mladih loš najbolje govori činjenica na koliko je strana ispisan nacrt prijedloga njegovih izmjena. Nažalost, niti predložene izmjene (još) nisu dale odgovor – kako obvezati jedinice lokalne i regionalne samouprave na provedbu ovog Zakona.

U Rijeci, Osijeku i Splitu Ministarstvo socijalne politike i mladih organizira ciklus javnog savjetovanja u svrhu stjecanja uvida u mišljenje zainteresirane javnosti vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih. Savjetovanje u Splitu održat će se 19. prosinca 2012. u 11:00 sati u Vili Dalmacija (zgrada Medils-a, Meštrovićevo šetalište 43).

Jasnija prava i položaj Savjeta mladih

Podsjetimo, namjera donošenja Zakona o savjetima mladih 2007. godine bila je osnivanje savjetodavnih tijela pri jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život. Do danas su tek rijetki Savjeti koji funkcioniraju, djeluju u skladu sa zakonom i doprinose kvaliteti položaja mladi.

Predloženim izmjenama, gornja dobna granica za članove Savjeta podignula bi se sa 29 na 30 godina života, a mandat sa dvije na četiri godine što bi u teoriji značilo da svaki mladi građanin ima najviše (samo) četiri prilike za biti izabran u članstvo Savjeta mladih. Novina bi bila i obveza da se novo članstvo bira na polovici mandata predstavničkog tijela. Prihvate li se izmjene, među organizacijama mladih i za mlade koje mogu predlagati kandidate jasno će biti navedeno da se organizacijama mladih smatraju i pomladci političkih stranaka.

Izmjenama zakona jasnije bi se odredio položaj i prava Savjeta mladih pa bi se tako zakonski definirala obveza tromjesečnog sastajanja s predsjednikom predstavničkog tijela te postojanja jednog ili više službenika zaduženih za mlade i provođenje Zakona o savjetima mladih.

Savjetu mladih milijuni kuna

Praksa je pokazala da Savjeti mladih često nadilaze svoju savjetodavnu ulogu pa se bave čak i organizacijom zabavnih događanja. Iako se u predloženim izmjenama djelokrug rada prezentira preglednije, stavka "poslovi od interesa mladih" ponovno ostavlja prostor za različita tumačenja. Ideja da članove Savjeta mladih biraju mladi direktnim izborima donekle opravdava novu definiciju Savjeta kao predstavničkog tijela mladih, ali i čitavu ulogu Savjeta stavlja u potpuno novi kontekst. Rasprave je već izazivala i predložena mogućnost da članovi Savjeta ocjenjuju projektne prijedloge udruga, čime se izlažu sukobu interesa. Neprecizan je i članak prema kojem bi se članovima uz troškove dolaska na sjednice pokrivali i – drugi troškovi, a što otvara prostor legalizaciji naknada za rad. Jedna od predloženih zakonskih obaveza je i da Savjet raspolaže proračunom od najmanje 0.25% planiranih prihoda predviđenim proračunom jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave što bi u splitskom slučaju bilo - vrtoglavih cca 2.5 milijuna kuna.

Mogućnost osnivanja jednog Savjeta mladih za više jedinica lokalne samouprave, kandidiranja članova ispred neformalnih skupina mladih te osnivanja tročlanog Savjeta u manjim gradovima i općinama konačno bi zakon učinilo provedivim u manjim sredinama gdje često nema dovoljan broj mladih ili ne postoje organizacije mladih i za mlade. Jasnim davanjem ovlasti predstavničkom tijelu da razrješuje i popunjava članstvo te opcija da mladi koji nisu uključeni u rad Savjeta mogu zatražiti sazivanje sjednice spriječit će mogućnost blokiranja rada Savjeta. Nažalost, niti predložene izmjene (još) nisu dale odgovor – kako obvezati jedinice lokalne i regionalne samouprave na provedbu ovog Zakona.

Obrazac za prijavu za javno savjetovanje i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih nalaze se na webu MSPM. Rok za prijave je 14. prosinca!

Pokriveni putni troškovi

Za sve sudionike osigurani su troškovi putovanja u visini cijene povratne autobusne karte te će se isti temeljem zahtjeva uplatiti na žiro račun udruge, nakon održanog savjetovanja. Za sve dodatne informacije o pokrivanju putnih troškova potrebno se obratiti gđi. Marici Ružić, Grad Split, na broj telefona 021 310 240 ili 021 310 260, odnosno mail [email protected] najkasnije do 21. prosinca 2012. godine.