Kaštela: Nadopuni Savjet mladih

21_08_2013 / 13:41h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Luka Kivela, arhiva
Kaštela: Nadopuni Savjet mladih

Odbor za izbor i imenovanja Grada Kaštela je objavio javni poziv za predlaganje kandidata za gradski Savjet mladih. Savjet mladih Grada Kaštela broji devet članova a ovim natječajem odabrat će se smo troje novih koji će odraditi cijeli dvogodišnji mandat.

Odbor za izbor i imenovanja Grada Kaštela je 14. kolovoza u Slobodnoj Dalmaciji objavio javni poziv za predlaganje kandidata za gradski Savjet mladih. Kandidati moraju biti u dobi od 15 do 29 godina i imati prebivališta na području Grada Kaštela a mogu ih kandidirati udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja.

>> Savjeti mladih po novom zakonu


Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje, prema članku 10. Zakona o savjetima mladih, raspravlja o pitanjima koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka i raspravu o pitanjima od interesa za mlade, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa za mlade, izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih te skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih.

Savjet mladih Grada Kaštela broji devet članova a ovim natječajem odabrat će se smo troje novih koji će odraditi cijeli dvogodišnji mandat. Potrebnu dokumentaciju treba poslati u roku od 20 dana od dana objave u Slobodnoj Dalmaciji.

www.kastela.hr