Savjeti mladih po novom zakonu

06_06_2013 / 13:21h  |  Autor: G.B.
Savjeti mladih po novom zakonu

Prijedlog novog Zakona o savjetima mladih upućen je na javnu raspravu! Predlaže brojne novine, a ovo je posljednja prilika svim zainteresiranima da upute kritike i prijedloge...

Prijedlog novog Zakona o savjetima mladih upućen je na javnu raspravu! Ciklus javnih savjetovanja u većim gradovima započet je krajem prošle godine, a aktualno internetsko savjetovanje posljednja je prilika svim zainteresiranima da Ministarstvu socijalne politike i mladih upute kritike i prijedloge na predloženi tekst zakona.

Među brojnim novinama, novi Zakon predviđa mogućnost da više jedinica lokalne samouprave može osnovati zajednički Savjet mladih te navodi da kandidate mogu predlagati i neformalne skupine mladih, ali i politički pomladci koji u aktualnom zakonu nisu bili decidirano navedeni. Osim članova Savjeta, prema prijedlogu, birat će se i njihovi zamjenici. Iako se u prethodnom prijedlogu razmatrala mogućnost da se mandat Savjeta produži na četiri godine, u konačnom prijedlogu navedeno je da se članovi Savjeta i njihov zamjenici biraju na razdoblje od dvije godine.

Najviše rasprava oko tumačenja aktualnog Zakona izazivale su naknade koje su primali članovi nekih Savjeta mladih te aktivnosti Savjeta mladih koje su često marginalizirale savjetodavnu ulogu, a preferirale su se aktivnosti poput organizacije koncerata, akcije čišćenja i slično. Prijedlog zakona je opisom djelokruga rada i preciznim smjernicama u izradi programa rada još jasnije definirao ulogu Savjeta mladih tj. njegovu prvenstveno savjetodavnu funkciju. Naknade kao takve i dalje nisu predviđene, no i dalje nema mehanizma koji bi spriječio zloupotrebu prava na naknadu troškova dolaska na sjednice i drugih troškova koji su često bili opravdanje za redovite mjesečne isplate, neovisne o angažmanu.

Zakon predviđa i da svaki grad, općina ili županija moraju imati barem jednu osobu koja će u opisu svog radnog mjesta imati provedbu Zakona o savjetima mladih i rad Savjeta mladih. Pretpostavka boljeg funkcioniranja Savjeta mladih je i predložena zakonska obaveza održavanja sastanaka predsjednika predstavničkog tijela i predsjednika Savjeta mladih najmanje svako tri mjeseca, a na kojem bi po potrebi mogli sudjelovati i drugi članovi Savjeta i stručnjaci.

Podsjetimo, namjera donošenja Zakona o savjetima mladih 2007. godine bila je osnivanje savjetodavnih tijela pri jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život. Do danas tek rijetki Savjeti funkcioniraju, djeluju u skladu sa zakonom i doprinose kvaliteti položaja mladi. Dajte svoj doprinos i uključite se u javnu raspravu na webu ministarstva - otvorena je do 17. lipnja 2013. godine.