Javni interes na čekanju

Javni interes na čekanju

Pri usporedbi Natječaja za zakup poslovnih prostora Grada Splita s Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH organizacijama civilnog društva, nepreciznost gradskog Natječaja još je vidljivija.

Grad Split 21. srpnja objavio je na službenoj stranici dugo očekivani Natječaj za zakup poslovnih prostora Grada Splita prikupljanjem pisanih ponuda. Međutim, umjesto prijava, Grad su dočekale brojne kritike splitskog civilnog društva kojima je cilj upozoriti Grad na nepreciznost kriterija Natječaja, kao i na njegovu netransparentnost. 

Tako je Natječaj, umjesto upostavljanja partnerskog odnosa između Grada i udruga, iznjedrio ujedinjenu reakciju, i to u obliku Civilne inicijative za poništenje natječaja za zakup poslovnih prostora Grada Splita. Inicijativa je, podsjećamo, sredinom kolovoza u Info zoni održala medijsku konferenciju na kojoj je pozvala Grad da poništi Natječaj. 

>> Pročitaj reakciju Platforme Doma mladih na Natječaj

Mjerila Grada Splita za prijavitelje mnogo su niža od državnih

Inicijativa se pritom pozvala, između ostalog, na Odluku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro. Naša usporedba Odluke s tekstom gradskog Natječaja potvrdila je nepreciznost kriterija Natječaja, kao njegovu manjkavost kad je u pitanju transparentnost.

Tako su u Odluci detaljno navedena mjerila koja udruga mora ispuniti da bi joj se na korištenje mogao dodijeliti državni prostor. Udruga tako, osim što mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija te promicati vrijednosti Ustava RH, mora provoditi programe i projekte od interesa za opće dobro, uredno ispunjavati plaćanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje zaposlenih; zatim mora dokazati da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak, da vodi transparentno i uredno financijsko poslovanje i da djeluje najmanje dvije godine od datuma prijave. 

Nasuprot tome, u Natječaju Grada Splita mjerila su mnogo niža i uglavnom su, čini se, financijske naravi: osim kopije Rješenja o upisu u Registar udruga, traži se potvrda da udruga nema nikakvih dugovanja prema Gradu, izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i slično. Svi koji se natječu za poslovne prostore dužni su i platiti jamčevinu za zakup poslovnog prostora te 100 kuna za troškove Natječaja.

Niski gradski kriteriji

Osim toga, prema Odluci se prijave za dodjelu nekretnina na korištenje boduju, i to prema dobro razrađenim kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima. Kvantitativni podrazumijevaju, između ostalog, godine aktivnog djelovanja, broj zaposlenika (pri čemu se dodatno boduju zaposlene osobe iz marginaliziranih grupa), broj volontera, ostvarena financijska sredstva u razdoblju od dvije godine, broj partnerskih organizacija s kojima će se nekretnina zajednički koristiti, provedene aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini, ali i sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima. Boduju se i javnost rada i financijskog poslovanja, ulaganje u nekretninu (ako ju je udruga prethodno koristila) i slično.  Među kvalitativnim kriterijima nalaze se aktivnosti od interesa za opće dobro koje udruga planira provoditi u prostoru za koji se prijavljuje te usklađenost planiranih aktivnosti s potrebama ciljanih skupina (članovi udruge i korisnici).

Nasuprot tome, Natječaj Grada ne samo da nema podjele na kvantitativne i kvalitativne kriterije, nego kriterije koji se mogu pronaći u Odluci uopće ne navodi. Drugim riječima, prema Natječaju, aktivnosti i programska usmjerenost udruga potpuno su isključene. Udruga, istina, uz prijavu mora priložiti opis djelatnosti koja će se obavljati u prostoru, ali broj zaposlenika, volontera, članova ili korisnika Gradu očito nije bitan, a kamoli usklađenost planiranih aktivnosti s ciljevima udruge.

Nije definirano ni Povjerenstvo 

Odluka također opisuje broj i sastav članova Povjerenstva koji odlučuju o pripremi javnog natječaja i dokumentacije za njegovu provedbu, o objavi natječaja, postupku zaprimanja prijava, procjeni i sastavljanju rang liste te Državnom uredu predlaže donošenje odluka o dodjeli nekretnina. Prema Odluci ih je sedam: predstavnik Državnog ureda, predstavnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih, predstavnik Ministarstva branitelja, jednog predstavnika Ministarstva kulture, zatim Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i predstavnika organizacija civilnog društva (koji se imenuje i opoziva na prijedlog Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade RG).

Grad Split u svojem Natječaju nije definirao Povjerenstvo: ni broj ni sastav. Drugim riječima, osim što iz teksta Natječaja nisu jasni kriteriji za prijavitelje, nije jasno ni tko će prijave ocjenjivati.

58 udruga potpisalo je zahtjev za poništenjem Natječaja

Splitske su udruge do 25. kolovoza imale priliku potpisati zahtjev Inicijative za poništenjem Natječaja i do tog je datuma potpisalo čak 58 splitskih udruga. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza. Iz Lige za prevenciju ovisnosti, jedne od potpisnica, javljaju da se Grad nije oglasio na zahtjev Inicijative za poništenjem Natječaja i za sastankom s Gradonačelnikom kako bi se pronašlo najpovoljnije rješenje. - Pružili smo Gradu opravdane razloge, odnosno obrazloženje na temelju čega može poništiti Natječaj. Članovi inicijative dogovaraju sljedeće korake ukoliko Grad ne postupi u skladu s javnim interesom - komentirala je Josipa Kokorić-Tomašević iz Lige.

Uredu Grada poslali smo 26. kolovoza - po završetku roka za potpisivanje Inicijative - upit o tome namjerava li se Gradonačelnik sastati s predstavnicima Inicijative te smo zatražili komentar na zahtjeve Inicijative, a odgovor još čekamo.

Već na temelju površnije usporedbe dvaju dokumenata, i laiku je u tom polju jasno da bi Grad ovim natječajem mogao učiniti štetu ne samo civilnom društvu, nego dugoročno i vlastitom poslovanju dospiju li gradski prostori u ruke onih koji ga neće iskoristiti za javno dobro. Iako, s obzirom na to da javno dobro nije spomenuto među kriterijima, možda to Gradu i nije relevantno.

Potpisnici Inicijative

1. DALMATINSKI ODBOR SOLIDARNOSTI
2. Županijska liga protiv raka – Split
3. MREŽA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM DALMACIJE
4. DRUŠTVO ZA PROMICANJE QUEER KULTURE KROZ SPORT I REKREACIJU
5. Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer ANarchive
6. Udruga TESERAKT za interdisciplinarna istraživanja
7. UDRUGA ZA INKLUZIJU - "LASTAVICE", SPLIT
8. MENTOR
9. INFO ZONA
10. Liga za prevenciju ovisnosti
11. "DOMINE" feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva
12. Hrvatska udruga likovnih umjetnika - Split
13. MAVENA - 36 NJEZINIH ČUDA
14. UDRUGA ZA KULTURU I SPORT POZITIVNA SILA
15. Kino klub Split
16. KULTURNA ALTERNATIVA MLADIH – HRAM
17. KULTURNO-UMJETNIČKA UDRUGA ROMB
18. Kulturno umjetnička udruga Uzgon – Split
19. Multimedijalni kulturni centar Split
20. UDRUGA "NOĆNA LEPTIRICA"
21. Snaga stila – udruga za kulturu i novoscenski pokret
22. Platforma 9.81 - institut za istraživanja u arhitekturi
23. Udruga za promicanje aktivizma mladih „Aktivist“.
24. MEĐUNARODNI FESTIVAL NOVOG FILMA
25. KLFM - radio u zajednici
26. ZDENAC
27. MOJIH PEDESET PLUS
28. ZELENI DALMACIJE
29. UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURNIH, UMJETNIČKIH, REKREATIVNIH I SLOBODNIH AKTIVNOSTI KURS
30. "SPLI'SKI KRNJEVAL"
31. Udruga za pomoć žrtvama BIJELI KRUG HRVATSKE
32. CENTAR ZA HAGIOTERAPIJU – SPLIT
33. Udruga "MI" – Split
34. "ANST 1700"
35. Udruga za širenje područja kulture i umjetnosti RADDAR
36. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda "CENZURA PLUS"
37. UMJETNIČKA UDRUGA ANNALE ART ADRIA SPLIT
38. Splitsko dijabetičko društvo – Split
39. GRADSKI ZBOR BRODOSPLIT
40. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
41. KLUB TRUDNICA "BEBA EVA"
42. Socijalna zadruga VITA-ANST
43. UDRUGA "BONBONCIN"
44. Centar za meditaciju Brahma Kumaris – Podružnica Split
45. POTICAJNA REGIONALNA INSTITUCIJA MALOG PODUZETNIŠTVA – PRIMA
46. Europski pokret Split
47. "Marjan" društvo za zaštitu i unapređenje Marjana
48. Društvo prijatelja kulturne baštine Split
49. KVART - udruga za suvremenu umjetnost
50. KULTURA SPLIT
51. Centar za resocijalizaciju "GRAD NA GORI"
52. Udruga "Most"
53. UDRUGA GRADOVA SPLITA, JERUZALEMA I BETSHEMESHA DAN AMOR
54. Makedonski kulturni centar
55. UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKE RATNE MORNARICE IZ DOMOVINSKOG RATA
56. Udruga osoba sa cerebralnom paralizom "SRCE" Split
57. Udruga za zaštitu hrvatske nacionalne i kulturne baštine URBS Split
58. Odred izviđača pomoraca Spinut

Ovaj je članak nastao uz potporu Agencije za elektroničke medije, putem Javnog natječaja 6/14 Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Info zona Facebook