Zime mora bit. E ka!

14_01_2017  |  Autor: Svaig  |  Foto: Svaig
Zime mora bit. E ka!

Zašto bi sve stalno bilo toplo, svijetlo i sretno? To je tipično za današnje društvo. Sve mora bit ušminkano i ekstrovertirano.