Završeno A’mo vanka

28_04_2021  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Završeno A’mo vanka

Stambeno pitanje konačno je došlo u fokus, ali ima još mnogo problema koji se tiču mladih.

Serija intervjua uživo A’mo vanka s gradonačelni.com u organizaciji Info zone jučer je završena, a osam kandidatkinja i kandidata prihvatilo je predstaviti svoje programske smjernice i stavove koji se tiču mladih. Samo Vice Mihanović i Željko Kerum nisu odgovorili na poziv.

- Zadovoljan sam što je ovoliki broj kandidata pokazao da uvažava civilno društvo i prepoznaje potrebe mladih. Nadam se da će i druge udruge prepoznati trenutak da aktualiziraju pitanja iz svog područja djelovanja - kazao je Goran Biličić, predsjednik Info zone.

U sat vremena razgovora s Tomislavom Primorcem kandidatkinje i kandidati su se dotakli pitanja demokratske participacije mladih, kulture, mobilnosti, sporta, obrazovanja, demografije i komunalnog reda, a svi razgovori dostupni su na Facebook stranici Info zone.

- Čudi me da nitko od kandidata nije pričao o Gradskom programu za mlade, ključnom strateškom dokumentu politike za mlade, ali sam zadovoljan što se stambeno pitanje mladih našlo u fokusu aktualne kampanje. Neupitno je da ima još mnogo problema o kojima smo mogli pričati, ali vjerujem da će tko god od ovih kandidata pobjedi na izborima i dalje biti spreman na dijalog o mladima i uvažavati njihove potrebe - zaključio je Biličić.

Sudjelovanje mladih u izradi, provedbi i praćenju politika za mlade u fokusu je petnaestogodišnjeg djelovanja Info zone, koja kontinuirano sudjeluje u izradi Gradskih programa za mlade i radu Savjeta mladih Grada Splita, ali i u radu savjetodavnih tijela i radnih skupina na nacionalnoj razini. Osim u području politika za mlade, Info zona djeluje i u područjima informiranja i savjetovanja mladih te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih, u čemu se posebno ističe realizacijom kluba za mlade Klub Zona.

Svi razgovori dostupni su na Facebook eventu.