Zašto je Savjet mladih važan?

11_11_2012 / 20:36h
Zašto je Savjet mladih važan?

Povodom aktualnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Splita, Info zona organizira javnu tribinu na kojoj će se prezentirati poziv, raspraviti o suradnji sa Gradom i predstaviti dosadašnji rad Savjeta pa time i prijedlog mjera za novi Gradski program za mlade.

Povodom aktualnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Splita, Info zona organizira javnu tribinu Savjet mladih je važan! na kojoj će biti prisutni predstavnici Grada i Savjeta te će se prezentirati poziv, raspraviti o suradnji sa Gradom i predstaviti dosadašnji rad Savjeta pa time i prijedlog mjera za novi Gradski program za mlade.

Gradski Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje, prema članku 10. Zakona o savjetima mladih, raspravlja o pitanjima koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka i raspravu o pitanjima od interesa za mlade, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa za mlade, izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih te skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih.

Prema dosadašnjim iskustvima, iznimno je važno da članovi budu kompetentni mladi ljudi koji znaju pravovremeno prepoznati i kvalitetno artikulirati potrebe mladih grada Splita. Odgovornost je organizacija mladih i za mlade da predlože svoje kvalitetne kandidate jer se jedino tako može stvoriti pretpostavka da će biti izabrani kvalitetni mladi ljudi, a brojnost prijava obvezat će i gradsku vlast da odgovorno pristupi izboru.

Tribina se će se održati u srijedu (14.11.) u 18:30 u Info zoni.

Kandidiraj se za treći saziv Savjeta mladih Grada Splita!

Gradsko vijeće Grada Splita objavilo je poziv za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Splita. Kandidate mogu predložiti udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi i drugi registrirani oblici organiziranja mladih. Kandidati moraju imati od 15 do 29 godina i moraju biti aktivni u organizaciji koja ih predlaže. Rok za prijavu je 26. studenog 2012. godine, a tekst poziva i obrazac prijave dostupni su na službenim stranicama Grada Splita – www.split.hr.