Youth Wiki zna sve o politikama za mlade u EU

01_06_2023 / 18:19h
Youth Wiki zna sve o politikama za mlade u EU

Sve relevantne i ažurne informacije.

Ako te zanimaju politike za mlade i što EU zemlje rade u području mladih, onda baci pogled na Youth Wiki - platformu u kojoj se nalaze sve relevantne i ažurne informacije o nacionalnim politikama, strategijama i mjerama koje se tiču mladih u Europi. Prati i objave na društvenim mrežama uz #YouthWiki i Facebook stranicu Youth Wiki Croatia

Youth Wiki Croatia vodi Institut za društvena istraživanja u Zagrebu koji prikuplja, sistematizira i analizira podatke o nacionalnim politikama za mlade sukladno Europskoj strategiji za mlade. Prati rad IDIZ-a i na Facebooku.