Što u EU rade u području mladih?

11_01_2022  |  Autor: I.Z.
Što u EU rade u području mladih?

Ako te zanimaju politike za mlade i što EU zemlje rade u području mladih, onda baci pogled na Youth Wiki - platformu u kojoj se nalaze sve relevantne i ažurne informacije o nacionalnim politikama za mlade!

Ako te zanimaju politike za mlade i što EU zemlje rade u području mladih, onda baci pogled na Youth Wiki - platformu u kojoj se nalaze sve relevantne i ažurne informacije o nacionalnim politikama za mlade!

Youth Wiki Croatia vodi Institut za društvena istraživanja u Zagrebu koji prikuplja, sistematizira i analizira podatke o nacionalnim politikama za mlade sukladno Europskoj strategiji za mlade.