Volontiranje za uključivanje

14_07_2015 / 12:22h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: Mario Vidić, arhiv
Volontiranje za uključivanje

Osobe s invaliditetom pozivaju se na sudjelovanje u projektu Volontiranje - prilika za nove kompetencije, koje uključuje devetodnevnu edukaciju i uključivanje u volontiranje pri organizacijama civilnog društva.

Udruga MI - Split, Volonterski centar Split poziva osobe s invaliditetom na sudjelovanje u projektu Volontiranje – prilika za nove kompetencije koji omogućuje unapređenje vještina i kompetencija iz područja volonterstva, neprofitnog menadžmenta i poduzetničkih vještina putem devetodnevne edukacije te stjecanje praktičnog iskustva putem volonterskog angažmana u zajednici.

Volonterski centri u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Splitu i Čakovcu omogućit će osobama s invaliditetom sudjelovanje u devetodnevnoj edukaciji iz područja volonterstva, neprofitnog menadžmenta i stjecanja poduzetničkih vještina te će facilitirati proces smještanja volontera u organizacije civilnog društva na dugotrajno volontiranje, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena kreiranju svrsishodnih i kreativnih volonterskih programa unutar organizacija domaćina i pružanja specifične podrške kako bi volonteri realizirali svoj puni potencijal.

Sudionicima su pokriveni svi troškovi, uključujući smještaj i prijevoz tijekom edukacije te tijekom volontiranja. Poziv na sudjelovanje, koji sadrži detaljne upute za prijavu, može se preuzeti ovdje, dok se pozivnica preuzima na ovoj poveznici.

Rok za prijavu: 26. kolovoza 2015.