Vijeća učenika žele promjenu!

02_04_2021  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Vijeća učenika žele promjenu!

U sklopu projekta "I mene se pita! - glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19" u utorak, 30. ožujka, održana je online konferencija koja je okupila pedesetak sudionika - učenika i osoba koje rade s vijećima učenika.

U sklopu projekta "I mene se pita! - glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19" u utorak, 30. ožujka, održana je online konferencija koja je okupila pedesetak sudionika - učenika i osoba koje rade s vijećima učenika. U programu konferencije prezentirani su rezultati istraživanja rada vijeća učenika u vremenu pandemije i potresa te su predstavljeni primjeri dobre prakse i preporuke za rad vijeća učenika u kriznim situacijama.

Narušena participacija učenika u odgojno-obrazovnom procesu u COVID-19 uvjetima

Maša Cek iz Udruge Delta, nositelja projekta, u uvodu je podsjetila na zakonsku obvezu osnivanja vijeća učenika. Istakla je da rezultati provedene ankete pokazuju da više od polovice ustanova nije uspjelo organizirati rad vijeća učenika za vrijeme prošlogodišnjeg lockdowna, iako je specifična situacija zahtijevala komunikaciju s učenicima. Zanimljivo, gotovo polovica ustanova kao razlog neorganiziranja rada vijeće učenika navodi nepostojanje jasnih uputa za rad, a isti problemi nastavili su se i u aktualnoj školskoj godini, u kojoj jedna od deset ispitanih ustanova ponovno nije uspjela organizirati niti jedan sastanak vijeća učenika.

Zaključak da učenicima trebaju jasne, konkretne i precizne upute za rad vijeća učenika - pogotovo u kriznim vremenima proizašao je i iz razgovora s 45 učenika u fokusnim grupama, što je predstavila Ines Novak iz Dječjeg kreativnog centra DOKKICA. Zaključak je da učenicima trebaju jasne, konkretne i precizne upute za rad vijeća učenika - pogotovo u kriznim vremenima, koje su jezikom prilagođene njihovoj dobi, a traže definirane uloge, odgovornosti i položaj unutar sustava.

Na temelju rezultata istraživanja kreirane su i preporuke ministarstvu i školama. Sunčica Damjanović iz Centra za građanske inicijative Poreč još je jednom istaknula potrebu da Ministarstvo znanosti i obrazovanja u službenim preporukama za rad u kriznim situacijama posveti pozornost vijećima učenika koji su u potpunosti zapostavljeni, ali i da nastavi doprinositi educiranju i osnaživanju osoba koje rade s vijećima učenika. Na temelju rezultata istraživanja i prijedloga učenika i učenica kreirane su Preporuke za uključivanje vijeća učenika/ica u donošenje odluka koje se tiču učenika/ica u kriznim situacijama koje, između ostalog, sugeriraju upotrebu digitalnih alata za rad vijeća učenika u kriznim situacijama, informiranje o radu vijeća učenika na web stranicama škole, provođenje anketa i važnost podrške voditelja i ravnatelja. Marin Capan, volonter Udruge Delta predstavio je i jedan od priloga Preporukama - Vodič za vijeća učenika u kojem će se posebna pozornost posvetiti važnosti informiranja učenika o vijećima učenika, ponuditi savjeti za podizanje motivacije i održivosti vijeća te prijedlozi načina planiranja i provedbe plana rada. U vodiču će se pozornost posvetiti i suradnji s ostalim akterima u zajednici te ponuditi ideje i savjete za provedbu izbora članova vijeća.

Vijeća učenika su još potrebnija, ali trebaju upute i podršku!

U sklopu konferencije, kao primjeri dobre prakse koji nisu obustavili rad vijeća učenika u izvanrednim okolnostima, predstavljene su OŠ Poreč, Prva riječka hrvatska gimnazija i OŠ Mertojak Split. Učenici i njihove voditeljice predstavili su svoj način rada u pandemiji te naglasili važnost suradnje škole i učenika u izazovnoj situaciji u kojoj su se našli. Predstavnici vijeća učenika, učenici OŠ Poreč predstavili su suradnju vijeća učenika i škole u ispitivanju "emocionalne temperature" učenika u sklopu brige o mentalnom zdravlju. - Mi smo oni koji žele promjenu, važno je da kažemo kakvu - istaknula je predstavnica vijeća učenika, učenica iz Prve riječke hrvatske gimnazije, a njezina kolegica, učenica iz OŠ Mertojak istaknula je važnost postizanja ravnoteže rada škole i brige za učenike.

U raspravi na kraju konferencije povelo se dijalog o mnogobrojnim problemima s kojima se učenici i njihovi voditelji susreću ne samo u području rada vijeća učenika, već općenito. Problemi u radu vijeća učenika proizlaze i nadovezuju se na dublje probleme odgojno-obrazovnog sustava a svi dionici ističu potrebom za dodatnom podrškom nadležnih institucija - prije svega Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Projekt "I mene se pita! - glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19" provode Udruga “Delta”, Mreža mladih Hrvatske, Centar za građanske inicijative Poreč, Dječji kreativni centar DOKKICA i Info zona. Projekt se provodi uz financijsku podršku od € 4.997,18 Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.