Usvojen je Program za mlade

19_12_2022  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Usvojen je Program za mlade

Na sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je prihvaćen Gradski program za mlade Grada Splita za razdoblje od 2022. do 2025. godine. Time je ostvaren još jedan cilj inicijative Split grad za mlade.

Na sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je, s 24 glasa, prihvaćen Gradski program za mlade Grada Splita za razdoblje od 2022. do 2025. godine. Time je ostvaren još jedan cilj inicijative Split grad za mlade.

Riječ je o strateškom dokumentu koji definira prioritete u podizanju kvalitete života mladih u Splitu. Kroz definirane mjere usmjerava djelovanje Grada u pet tematskih područja od interesa za mlade. Iz dokumenta se tako mogu iščitati konkretne aktivnosti koje Grad planira poduzeti po pitanju obrazovanja, stanovanja, mentalnog zdravlja, sudjelovanja mladih, kulture i sporta.

- U trenutku kada je u kolovozu 2021. godine Info zona preuzela koordinatorsku ulogu u izradi Gradskog programa za mlade, Grad Split nije imao nikakav dijalog s mladima pa smo veliku pozornost posvetili uključivosti procesa. U suradnji s riječkom Udrugom "Delta" proveli smo istraživanje o potrebama mladih, a organizirali smo i javne akcije, posjete školama, panel diskusije, dvije konferencije te kontinuirano bili prisutni u medijskom prostoru i na društvenim mrežama. U proces smo uključili više od dvije tisuće mladih i osoba koje rade s mladima pa smo u tom kontekstu definitivno primjer dobre prakse i na državnoj razini - istaknuo je Goran Biličić iz Info zone, koordinator inicijative Split grad za mlade.

U veljači ove godine, gradonačelnik Ivica Puljak imenovao je radnu skupinu za izradu Gradskog programa za mlade. Jedanaest stručnjaka i stručnjakinja iz različit područja kreiralo je prijedlog dokumenta na temelju vlastitih znanja, rezultata provedenog istraživanja i informacija prikupljenih kroz konzultacije s mladima i osobama koje rade s mladima.

- Ne postoje evaluacije prethodnih strategija za mlade pa nemamo odgovore na pitanja zašto se neke ranije predviđene mjere nisu provele. Na državnoj razini već pet godina ne postoji Nacionalni program za mlade, a ni na lokalnoj razini ne postoje strategije višeg reda koje bi usmjerile izradu lokalnog programa. Gradski program za mlade zato se bavi i nekim elementarnim preduvjetima podizanja kvalitete života, koje se ne tiču samo mladih. Dodatni izazovi bili su ponovljeni lokalni izbori i reorganizacija gradske uprave što se izrazito negativno odrazilo na razinu uključenosti donositelja odluka u proces izrade - otkrio je Biličić izazove s kojima su se nosili svi uključeni u izradu Gradskog programa za mlade.

Upravo su te nepredviđene okolnosti razlog zbog kojeg je Radna skupina na dokumentu radila punih devet mjeseci pa je strategija od 2022. do 2025. usvojena tek na kraju 2022. godine.

- Grad mora sustavno raditi na uključivanju mladih. Neodrživo je gotovo sav financijski i operativni teret ostaviti na organizacijama civilnog društva, što je slučaj u ovom u procesu. Vjerujem da će Grad već u siječnju imati precizno definiran godišnji plan provedbe Gradskog programa za mlade te da će uzeti u obzir da je dijalog s mladima važan i u provedbi strategije - zaključio je Biličić.

Na Gradskom vijeću usvojeni Gradski program za mlade, ali i istraživački izvještaj te informacije o inicijativi Split grad za mlade dostupni su na gradzamlade.hr.