Usluge za mlade na jednom mjestu

20_06_2016  |  Autor: I. Z.  |  Foto: I. Z.
Usluge za mlade na jednom mjestu

Info zona je izradila online katalog aktivnosti i usluga namijenjenih mladima, koje nude udruge i druge institucije koje se bave mladima, a sve s ciljem poticanja umrežavanja i suradnje svih aktera koji se bave mladima.

Info zona je izradila online katalog aktivnosti i usluga namijenjenih mladima, koje nude udruge i druge institucije koje se bave mladima u Splitu, a sve s ciljem poticanja umrežavanja i suradnje svih aktera koji se bave mladima.

- Priča je nastala kao rezultat suradnje Info zone i Gradskog kazališta mladih Split na predstavi Dica koja tematizira nasilje među mladima. U okviru projekta u kojem je nastala predstava održan je i okrugli stol na kojem je osviješteno da ne postoji kontinuirana suradnja između obrazovnih institucija i udruga i institucija koje rade s mladima pa smo to odlučili promijeniti - objasnio je predsjednik Info zone Darko Čop.

Katalog trenutno broji devet organizacija i institucija koje su dale opis aktivnosti koje se nude mladima i bit će, za početak, poslan svim školama u Splitu i okolici. U njemu se tako sada mogu pronaći aktivnosti i usluge koje mladima nude Info zona, Udruga Most, Liga za prevenciju ovisnosti, Udruga Domine, Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Gradsko društvo Crvenog križa, CISOK - Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri Split, Udruga DYXY i Splitski skautski zbor.

Organizacije i institucije koje bi htjele da se njihove aktivnosti i usluge objave u katalogu mogu se javiti na e-mail [email protected].