Inkubator za udruge za mlade

11_11_2014 / 12:32h  |  Autor: I.Z.
Inkubator za udruge za mlade

Otvorene su prijave za korištenje usluga Inkubatora za udruge za mlade putem kojeg će dalmatinske organizacije za mlade dobivati besplatne edukacije, mentorstvo i savjetovanje pri apliciranju na natječaje te prostor i opremu na korištenje.

Otvorene su prijave za korištenje usluga Inkubatora za udruge za mlade putem kojeg će dalmatinske organizacije za mlade dobivati besplatne edukacije, mentorstvo i savjetovanje pri apliciranju na natječaje te prostor i opremu na korištenje.

Riječ je o sustavnijem obliku podrške koju je Info zona i prethodnih godina pružala dalmatinskim udrugama za mlade. Tako je samo prošle sezone u edukacije za osnaživanje organizacija bilo uključeno 12 udruga iz sedam dalmatinskih gradova, a tek je nešto manji broj udruga koristio usluge mentorstva i savjetovanja pri apliciranju na natječaje te usluge korištenja opreme i prostora Info zone.

Usluga edukacije realizirat će se kroz trodnevne radionice koje će se održavati u Splitu, u tri modula: od prosinca 2014. do ožujka 2015. te će se predstavnici udruga educirati o upravljanju volonterima, upravljanju projektnim ciklusom te strukturiranom dijalogu, međusektorskoj suradnji u lokalnoj zajednici i pregovaranju. Edukacije se održavaju u suradnji s PRONI Centrom za socijalno podučavanje, putem projekta ZMAJ 2 koji je financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih, te su troškovi puta, smještaja i prehrane sudionika u cijelosti pokriveni.

Prijave su otvorene do 23. studenog, a prijavnica i više informacija dostupno je na infozona.hr/inkubator.