Učenje i putovanje za zaposlenje

15_10_2013 / 10:05h  |  Autor: Ana Marković  |  Foto: salto-youth.net
Učenje i putovanje za zaposlenje

Prema istraživanju, pet od šest vještina koje poslodavci cijene moguće je steći neformalnim obrazovanjem. Neformalno obrazovanje u obliku internacionalnih treninga nudi SALTO o kojem smo razgovarali smo s Aleksandrom Živković iz AMPEU-a.

Premda je mobilnost mladih jedna od najčešće izgovorenih i napisanih sintagmi u kontekstu politike EU-a prema mladima, mladi u Hrvatskoj nerijetko nisu dovoljno upoznati s mogućnostima koje im se nude kad je mobilnost u pitanju. Jedna je od tih mogućnosti neformalno obrazovanje u obliku internacionalnih treninga a sve to nudi SALTO. O tome što je SALTO i kakvu priliku predstavlja za mlade – razgovarali smo s Aleksandrom Živković iz Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), nacionalne agencije za provođenje i promoviranje programa EU-a za obrazovanje, znanost i mlade.

Od politika za mlade do alata za neformalno učenje

– SALTO je akronim za Support, Advanced Learning and Training Opportunities. Salto čine resursni centri koji predstavljaju potporu nacionalnim agencijama i organizacijama a možemo govoriti i o SALTO mreži, internetskoj stranici koja objedinjuje informacije o aktivnostima koje provode SALTO resursni centri – objasnila je Aleksandra.

Govoreći o sadržajima na internetskoj stranici SALTO, Aleksandra je ukazala na niz korisnih sadržaja i za mlade pojedince i za organizacije mladih i za mlade, a riječ je o informacijama o politikama za mlade, događajima i aktivnostima koji provode resursni centri te o primjerima dobre prakse koje mogu poslužiti u radu s mladima. Osim toga, može se pronaći i baza međunarodnih trenera, što organizacijama može poslužiti u provođenju međunarodnih projekata.

Putovanje i edukacija za 225 kuna

Velika je prednost SALTA, doznali smo od Aleksandre, što na jednom mjestu objavljuje mogućnosti za međunarodno osposobljavanje koje organiziraju ili razne organizacije ili SALTO resursni centri, odnosno nacionalne agencije. – Što se tiče međunarodnih osposobljavanja, AMPEU podržava sudjelovanje mladih, odnosno organizacija na način da sufinancira putne troškove u iznosu umanjenom od ukupnog iznosa za 225 kuna.

S obzirom na to da organizatori pokrivaju troškove hrane i smještaja, to zapravo znači da SALTO mladima nudi mogućnost edukacije i putovanja a sve za samo 225 kuna.

Prijava je jednostavna – za članove organizacija

– Na internetskoj stranici nalaze se pozivi za osposobljavanje. Nakon što se odabere željena edukacija, potrebno je ispuniti prijavni obrazac. Nakon toga AMPEU vrši predselekciju imajući na umu kvalitetu prijava i dostupni budžet, a organizator vrši finalnu selekciju – objasnila je Aleksandra. – Procedura je uređena na način da se između Agencije i organizacije koju sudionik predstavlja potpisuje ugovor o dodjeli financijske potpore. Mlada osoba može se teoretski prijaviti i samostalno, no iza sebe ipak mora imati organizaciju jer organizacija je ta koja potpisuje ugovor s Agencijom.

>> Posjetite www.salto-youth.net


Neformalno obrazovanje povećava šanse za zaposlenje

Od Aleksandre smo doznali veoma korisnu informaciju za mlade. Prema istraživanju Europskog foruma za mlade, pet od šest vještina koje poslodavci cijene moguće je steći neformalnim obrazovanjem: komunikacijske vještine, timski rad, donošenje odluka, organizacijske sposobnosti i samopouzdanje. Kad se tome pridoda sudjelovanje u međunarodnim treninzima i interkulturalna kompetencija i znanja koji se njima stječu, dobije se kombinacija kompetencija koje mladu osobu čine izrazito poželjnim kandidatom za posao.