U Strasbourgu o pravima mladih

16_06_2016  |  Autor: I. Z.  |  Foto: freeimages.com / Claudia meyer
U Strasbourgu o pravima mladih

Pozivaju se svi zainteresirani mladi ljudi, kao i oni koji se bave mladima da se prijave na seminar Enter! From policy to practice koji će se održati od 27. do 29. rujna 2016. u Europskom centru za mlade u Strasbourgu.

Enter!: from Policy to Practice projekt je Vijeća Europe kojim se želi promicati i poboljšati pristup mladih socijalnim pravima, posebno onih izloženih socijalnoj isključenosti, diskriminaciji i nasilju putem raznih lokalnih, nacionalnih i europskih intervencija koje uključuju donositelje politika, aktere u području rada s mladima i same mlade.

U sklopu projekta održat će se seminar na kojem će se okupiti 40 mladih i osoba koje rade s mladima. Poziv na seminar odnosi se na sve zainteresirane mlade, kao i na osobe koje rade s mladima, odnosno organizacije mladih i druge organizacije civilnog društva koje rade na lokalnoj razini s mladima te predstavnike neformalnih skupina mladih.

Seminar će se održati od 27. do 29. rujna 2016. u Strasbourgu u Europskom centru za mlade. Svi troškovi bit će pokriveni. Radni jezici seminara su engleski i francuski

Rok za prijavu je 20. lipnja 2016. godine.

Više informacija na www.coe.int