U Rigu na Tvornicu projekata

23_05_2016  |  Autor: I. Z.  |  Foto: freeimages.com
U Rigu na Tvornicu projekata

Pozivaju se sve osobe koje rade s mladima na edukaciju Tvornica projekata koja će se održati od 17. Do 22. listopada 2016. u Rigi. Rok za prijavu je 12. lipnja.

Edukacija koja će se održati od 17. Do 22. listopada 2016. u Rigi pod nazivom Tvornica projekata za cilj ima razvoj međusektorskih projekata za mlade u riziku te za NEET mlade.

Na edukaciju se poziva trideset osoba koje će zajedno raditi na razvoju projektnih ideja ten a stvaranju partnerstva kako bi zajedno poboljšali položaj mladih u riziku.

Mogu se prijaviti svi koji imaju iskustva u radu s osjetljivim skupinama mladih, stručnjaci za rad s mladima, osobe koje na bilo koji način rade s mladima (edukatori, treneri, nastavnici, profesori, socijalni radnici, donositelji odluka na lokalnoj razini, poslodavci…)

Radni jezik edukacije je engleski. Svi troškovi (put, smještaj, hrana) za odabrane sudionike bit će pokriveni (u skladu s pravilima programa Erasmus Plus).

Rok za prijavu je 12. lipnja 2016.

Više informacija na www.salto-youth.net.