Tri EU inicijative

07_12_2012 / 16:28h
Tri EU inicijative

U Zagrebu je održan info dan o trima europskim inicijativama koje promiču mobilnost - Europass, Eurodesk i Euroguidance.

Agencija za mobilnost i programe EU održala je info dan o trima europskim inicijativama koje promiču mobilnost - Europass, Eurodesk i Euroguidance. Spomenute inicijative, u čije mreže se uključila i Hrvatska, upućuju i savjetuju građane o politikama Europske unije, pomažu im u predstavljanju svojih znanja i vještina na jasan i usporediv način u europskom kontekstu te pružaju informacije o mogućnostima ostvarivanja mobilnosti.

U uvodnom dijelu info dana pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš osvrnula se na postojeći i budući Nacionalni program za mlade, naglasivši da mladi čine 21% ukupnog hrvatskog stanovništva te da se na njih mora gledati kao na važan i produktivan segment društva. Pomoćnica ministrice najavila je i veliko istraživanje tijekom 2013. godine na temelju kojeg će biti izrađen novi Nacionalni program za mlade, kojemu je težnja da bude mjerljiviji i uključiviji nego prošli.

Europass

Europass je cjeloviti portfelj koji sadrži sljedećih pet dokumenata: Europass životopis (CV), jezičnu putovnicu, mobilnost, dopunsku ispravu o studiju i prilog svjedodžbi, a namijenjen je europskim građanima za transparentno bilježenje i predstavljanje kompetencija, kvalifikacija i iskustava. Primjena ovih dokumenata olakšava mobilnost radi provedbe cjeloživotnog učenja te u svrhu stručnog usavršavanja u različitim sektorima diljem Europe. Europas će 12. prosinca dobiti i novo vizualno osvježenje, a najavljeni su i novi dokumenti i preinake starih - Europass mapa vještina, Europass iskustvo te tablica za samoprocjenu informatičkih znanja.
europass.hr

Eurodesk


Eurodesk je besplatna informativna služba Europske komisije čija je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Hrvatski Eurodesk centar djeluje putem web stranice eurodesk.eu i Europskog portala za mlade gdje se mogu pronaći linkovi na informacije o studiranju, radu, učenju jezika, volontiranju, putovanjima i mnogim drugim mogućnostima u 33 europske zemlje. Uloga Eurodeska je i uspostavljanje i održavanje nacionalne mreže multiplikatora, koju čine info-centri z mlade (što je u Splitu Info zona) te centri i klubovi mladih.

Euroguidance

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni su ciljevi mreže promicanje europske dimenzije i suradnje u profesionalnom usmjeravanju, pružanje informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju, uključujući i promicanje međunarodne mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. U Hrvatskoj ova inicijativa djeluje od 2011. godine.
euroguidance.net