Studiraj u Mađarskoj

21_01_2021  |  Autor: I.Z.  |  Foto: tka.hu
Studiraj u Mađarskoj

Otvorene su prijave na natjeač za dodjelu stipendija zasemsetralni studij, kratki i dugi istraživački boravak, cjelokupni doktorski studij te za ljetne tečajeve jezika u akadmeskoj godini 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s mađarskom zakladom Tempus Public Foundation, pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske u akademskoj godini 2021./2022.

Prijave su otvorene za sljedeće vrste stipendija:

Stipendije za semestralni/djelomičan studij
Razdoblje mobilnosti traje od 3 do 10 mjeseci. Stipendije su namijenjene studentima preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, upisanima na visoka učilišta u RH. Kandidati moraju imati završen minimalno jedan semestar na svome matičnome visokom učilištu. Prednost imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.
Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku osim za područje umjetnosti gdje su mogući programi i na engleskome jeziku.

Stipendije za kratki i dugi istraživački boravak
Razdoblje mobilnosti traje od 3 dana do 10 mjeseci. Ove stipendije se dijele na:
a) kratki istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana
Stipendije za poslijediplomski studij i istraživanje namijenjen je studentima koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj. Postdoktorski studij i istraživanje namijenjen je za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

b) dugi istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci
Stipendije mogu dobiti studenti koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te postdoktorandi koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

Stipendije za cjelokupni doktorski studij
Razdoblje mobilnosti je do 36 mjeseci. Stipendije su namijenjene kandidatima koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, a dodjeljuju se samo za studijske programe na mađarskome jeziku osim za područje umjetnosti gdje su mogući programi i na engleskome jeziku.

Stipendije za ljetne tečajeve mađarskoga jezika i kulture
Razdoblje mobilnostije 2 ili 4 tjedna (ovisno o odabranome tečaju). Stipendije za ljetne tečajeve pokrivaju trošak tečaja, smještaja i prehrane. Prednost imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.

Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja na mobilnost stipendistima koje Agencija i Ministarstvo zajednički predlože mađarskoj strani za stipendiju.

Svi zainteresirani kandidati moraju izvršiti on-line prijavu na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation do:

1) 25. veljače 2021. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, cjelokupan studij i istraživački boravak
2) 11. ožujka 2021. do 23.00 sata za ljetne tečajeve

i u istom roku Agenciji za mobilnost i programe EU-a poštom dostaviti:

1. jedan (1) primjerak cjelokupne odgovarajuće dokumentacije (uključuje i mađarski prijavni obrazac) na engleskome jeziku (osim dokaza o znanju mađarskoga jezika koji može biti i na mađarskome jeziku). Ne treba dostavljati originalne dokumente, moguće je dostaviti i preslike;
2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u jednom (1) primjerku na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
uz naznaku 'Za stipendije Vlade Mađarske'.


Više informacija na moblinost.hr.