Stručne prakse u inozemstvu

05_11_2020  |  Autor: I.Z.  |  Foto: IAESTE
Stručne prakse u inozemstvu

IAESTE poziva studente da se prijave na natječaj za stručnu praksu u inozemstvu. Rok za prijavu je 4. prosinca.

Studentska organizacija IAESTE raspisala je natječaj za stručnu praksu u inozemstvu. Na Natječaj se mogu prijaviti studenti sa: Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Puli, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Pravo prijave na Natječaj imaju redovni i izvanredni studenti sveučilišnog ili stručnog studija i to na sljedećim razinama: preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili poslijediplomski koji do prijave na Natječaj nisu napunili 30 godina starosti te su u trenutku objave Natječaja upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija.

Za prijavu je potrebno priložiti životopis, potvrdu o statusu studenta (izdana od strane matičnog fakulteta ili putem portala e-građani), prijepis ocjena svih položenih ispita i ostvarenih ECTS bodova na svim razinama visokoškolskog obrazovanja, potvrdu o uplati troškova administracije Natječaja u iznosu od 75 kuna te dokument kojim se dokazuje znanje engleskog jezika s odgovarajućom kvantitativnom ocjenom.

Poželjno je da dokumentacija bude na engleskom jeziku.

Rok za prijavu: 4. prosinca.

Više informacija na iaeste.hr.