Stripolerancija - više od radionice

17_07_2015 / 12:00h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: Ž. Šunjić
Stripolerancija - više od radionice

U Info zoni će u listopadu početi nova radionica na kojoj će mladi osim o tehnici stripa učiti i o suzbijanju govora mržnje, razvoju tolerancije i multikulturalnosti te borbi protiv nasilja nad ženama. Sudjelovanje je besplatno, a predprijave su otvorene!

U Info zoni će u listopdu početi nova sezona radionica stripa, na kojoj će mladi osim o izražavanju u tehnici stripa učiti i o suzbijanju govora mržnje, razvoju tolerancije i multikulturalnosti te borbi protiv nasilja nad ženama. Sudjelovanje je besplatno, uz osiguran materijal, a predprijave već su otvorene na infozona.hr/prijava.

Koncept radionice prethodnih smo šest godina uspješno primjenjivali u području prevencije ovisnosti mladih te ga je grupa Pompidou Vijeća Europe, međuvladina organizacija za suradnju u borbi protiv zlouporabe i krijumčarenja droga, 2014. godine nagradila Europskom nagradom za prevenciju zloupotrebe droga u konkurenciji još 56 prijavljenih projekata. Voditelji nove radionice bit će Danica Kliškić, apsolventica pedagogije, i Ivan Svaguša, akademski slikar i crtač stripova s višegodišnjim iskustvom vođenja sličnih radionica.

>> Aktivnosti u Info zoni prati na infozona.hr/program

Mladima će se radionicama, ali i široj javnosti izložbama i distribucijom radova polaznika, osvijestiti da govor mržnje promovira diskriminaciju, ugrožava ljudska prava i dostojanstvo drugih ljudi, ponajprije ugroženih skupina, često poziva na nasilje, a samim tim ugrožava sigurnost i demokratsko ustrojstvo društava te da posljedice govora mržnje mogu biti širenje stereotipa i predrasuda u javnosti što se negativno odražava i na toleranciju i multikulturalno razumijevanje; osvijesti će im se i što je nasilje prema ženama i kako reagirati. Namjera nam je ovaj inovativan način rada s mladima implementirati u što više lokalnih sredina pa ćemo u sklopu projekta realizirati i priručnik za realizaciju ovakvih radionica.

Aktivnosti se realiziraju u sklopu projekta Stripolerancija - metoda učenja o toleranciji kroz tehniku stripa koji je sa još samo dva projekta odabran za financiranje u jakoj konkurenciji projekata prijavljenih na natječaj u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, kojeg provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

***

New season of comic book workshops
will start at Info zone in September and it's where young people will learn to express themselves through comic book technique and learn about combating hate speech, sustaining tolerance and multiculturalism, and about fighting violence against women. The participation is free of charge, all the materials are also prepared and application is already possible at infozona.hr/prijava.

The concept of this workshop has been successfully applied for the last six years in the field of prevention of addiction and it was awarded with the European Drug Prevention Prize by the Pompidou Group of the Council of Europe in 2014. The project was chosen among 56 projects in total. The new workshop will be managed by Danica Kliškić, Pedagogy graduate and Ivan Svaguša, academic painter and cartoonist with years of experience in preparing and implementing similar workshops.

The goal is to increase the level of awareness of young people (through workshops) and the public in general (through exhibitions and distribution of the created comics) when it comes to the fact that hate speech promotes discrimination, endangers human rights and dignity of other people, especially of marginalized groups, that it often instigates violence and that its consequences include spreading stereotypes and prejudices, which decreases the level of tolerance and multicultural understanding. They will also be enabled to understand violence against women and how to respond to it. Our intention is to implement this innovative youth work method in to as many local communities as possible, which is why we will create a Guidebook for this type of workshop.

Activities are being implemented through the project Stripolerance – learning method about tolerance through the comic book technique which has been chosen as one of three projects for funding among a strong competition of projects applied for funding within the Funds of the European Economic Area and the Kingdom of Norway.