Doprinesi Strategiji Splita

23_03_2021  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Doprinesi Strategiji Splita

U izradi je "Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine" koja predstavlja temeljni strateški akt. Građani se pozivaju da do 2. travnja ispune anonimni online upitnik.

U izradi je "Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine" koja predstavlja temeljni strateški akt kojim se definira smjer razvoja grada Splita i kojim se na participativan način žele definirati ciljevi i mjere koje Grad želi postići u navedenom razdoblju kako bi Split 2030. godine bio grad ugodan i poželjan za život, poslovanje i posjet.

U dosadašnjem procesu izrade Strategije sudjelovalo je više od 100 stručnjaka iz raznih područja, održane su 24 tematske fokus grupe te je izrađena cjelovita analiza stanja na temelju značajnog broja prikupljenih informacija iz niza javnopravnih izvora.

Građani se pozivaju da do 2. travnja ispune anonimni online upitnik za kojega je potrebno odvojiti svega 5 do 10 minuta. Svi odgovori građana pružit će korisne smjernice izrađivaču Strategije - Sveučilištu u Splitu, koje će biti uzete u obzir prilikom definiranja vizije i razvojnih prioriteta grada Splita, što predstavlja iduću fazu u izradi Strategije.

Sažeta analiza stanja dostupna je na split.hr.