Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine: Prihvaćeni su svi prijedlozi Info zone

29_05_2023 / 22:20h  |  Foto: Image by Michelle Raponi from Pixabay
Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine: Prihvaćeni su svi prijedlozi Info zone

Pristigao je 151 komentar.

Info zona je aktivna članica Partnerskog vijeća za Strategiju razvoja grada Splita do 2030. godine, a svoj doprinos dala je i u netom provedenom javnom savjetovanju o nacrtu Strategije. Prihvaćeno je svih pet prijedloga izmjena teksta koje je predložila Info zona.

Uspješno smo argumentirali da se u nacrtu teksta pogrešno interpretira i navodi da mladi imaju negativnu percepciju o slobodnom vremenu. Također, istaknuli smo da se ne smije zanemariti da mladi nemaju dovoljno priuštivih i kvalitetnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Upozorili smo i da se povećanje participacije mladih i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena ne može svoditi na pružanje informacije, bez stvaranja mogućnosti da se mladi uistinu uključe u društveni život zajednice. Pomogli smo urediti terminologiju te će u Strategiji biti jasno navedena podrška centru za mlade koji će pružati usluge i aktivnosti informiranja mladih i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih, jačanju aktivizma mladih te osnaživanju dijaloga mladih i donositelja odluka. Kao jedan od pokazatelja mjere uveden je “Broj mladih uključenih u rad Centra za mlade”.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu "Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine" trajalo je 30 dana, od 1. do 30. ožujka 2023. godine. U navedenom periodu pristigao je 151 komentar upućen od strane 18 različitih institucija, tvrtki, udruga i predstavnika građana.

Svi komentari razmotreni su od strane izrađivača dokumenta - Sveučilišta u Splitu. Ukupno je prihvaćeno 67 komentara (od čega djelomično njih 12), nije prihvaćeno 49 komentara te je 35 komentara primljeno na znanje, sve uz popratna obrazloženja. 

Zaprimljeni komentari i odgovori izrađivača dostupni su u izrađenom Izvješću o provedenom javnom savjetovanju.