Stipendije Grada Splita

03_11_2015 / 12:00h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: I. Z.
Stipendije Grada Splita

Grad Split raspisao je tri natječaja za stipendiranje učenika i studenata: stipendije za najbolje učenike i studente, stipendije za učenike i studente sportaše te stipendije za učenike i studente iz socijalno ugroženih obitelji.

Grad Split objavio je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata i za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj/akademskoj godini 2015/2016; Natječaj za stipendiranje učenika i studenata - sportaša te Poziv za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji.

Stipendije najboljim učenicima i studentima

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata i za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školsko/akademskoj godini 2015/2016. namijenjen je srednjoškolskim učenicima, redovnim studentima preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija osobitog uspjeha u školovanju i studentima poslijediplomskog studija. Stipendija za srednjoškolce iznosi 600 kuna; za studente koji se školuju u Splitu ili izvan Splita a njihova studijska grupa postoji i u Splitu stipendija iznosi 800 kuna; za studente koji studiraju izvan Splita ili izvan Hrvatske stipendija iznosi 1000 kuna, a studentima poslijediplomskih studija stipendira se dio školarine u iznosu od 7000 kuna. Rok za prijavu za učenike i studente preddiplomskog i diplomskog studija je 15 dana od objave (Natječaj je objavljen 31. listopada) a za poslijediplomce 30 dana od dana objave.

Više informacija o uvjetima i procesu prijave može se pronaći na linku.

Stipendije za učenike i studente sportaše

Putem Natječaja za stipendiranje učenika i studenata sportaša dodijelit će se 15 stipendija, i to: 8 stipendija redovitim učenicima srednjih škola i 7 stipendija redovitim studentima. 600 kuna dodjeljuje se za učenike srednjih škola, 800 kuna za studente koji se školuju na fakultetima u gradu Splitu, kao i za studente koji se školuju na fakultetima izvan grada Splita, a čije obrazovne grupe postoje i u gradu Splitu, 1000 kuna za studente koji se školuju na fakultetima izvan grada Splita, a čije obrazovne grupe ne postoje u gradu Splitu. Rok za prijavu je 30 dana od dana objave (Natječaj je objavljen 24. listopada).

Više informacija može se pronaći ovdje.

Stipendije za učenike i studente iz socijalno ugroženih obitelji

Poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji odnosi se na nove korisnike iz socijalno ugroženih obitelji koji ispunjavaju sljedeće uvjete: učenik srednje škole/ student i jedan roditelj, udomitelj ili skrbnik imaju prebivalište na području Grada Splita neprekinuto 3 (tri) godine do dana objavljivanja poziva; obitelj učenika/ studenta ima rješenje Centra za socijalnu skrb Split o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, ili je učenik, odnosno student dijete samohranog roditelja prema odredbi pojma samohranosti iz članka 6. st. 1. točke 4. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita, broj 22/14, 49/14 i 34/15); učenik, odnosno student je redovno upisan u tekuću školsku/ akademsku godinu; učenik, odnosno student ne prima stipendiju za školovanje po drugoj osnovi.

Rok za prijavu je 31. svibnja 2016., uz napomenu da će prijava s kompletiranom obveznom dokumentacijom podnesena najkasnije do 30. studenoga 2015. godine omogućiti početak stipendiranja za učenike od rujna 2015. godine, odnosno za studente od listopada 2015. godine, a prijava s kompletiranom obveznom dokumentacijom podnesena nakon 30. studenoga 2015. godine omogućit će početak stipendiranja od mjeseca podnošenja i za učenike i za studente.

Više informacija može se pronaći ovdje.