Stipendije Grada Splita

23_10_2018  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I. Z.
Stipendije Grada Splita

Grad Split je raspisao natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini. Rok za prijavu ističe 30. travnja 2019. godine.

Grad Split je raspisao natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini.

Na natječaj se mogu prijaviti novi korisnici iz socijalno ugroženih obitelji koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
• učenik srednje škole/ student i jedan roditelj, udomitelj ili skrbnik imaju prebivalište na području Grada Splita neprekinuto 3 (tri) godine do dana objavljivanja poziva,
• obitelj učenika/ studenta ima rješenje Centra za socijalnu skrb Split o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, učenik/student koji je rješenjem Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku/skrbničku obitelj ili je učenik, odnosno student dijete samohranog roditelja,
• učenik, odnosno student je redovno upisan u tekuću školsku/ akademsku godinu,
• učenik, odnosno student ne prima stipendiju za školovanje po drugoj osnovi.

Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac koji se može predići na mrežnoj stranici www. split.hr ili u pisarnici Grada Splita svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati. Prijava se upućuje preporučenom poštom na adresu:

Grad Split
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju
21000 Split
Obala kneza Branimira 17,

s naznakom „Prijava za dodjelu stipendije”, a može se i osobno predati u pisarnici Grada Splita na istoj adresi.

Rok za prijavu na ovaj poziv istječe zaključno s 30. travnja 2019. godine. Važno je naglasiti da će prijava podnesena najkasnije do 30. studenoga 2018. godine omogućiti početak stipendiranja za učenike od rujna 2018. godine odnosno za studente od listopada 2018. godine, a prijava podnesena nakon 30. studenoga 2018. godine će omogućiti početak stipendiranja od mjeseca podnošenja i za učenike i za studente.

Više informacija na www.split.hr.