Stipendije uz uvjet prihoda

31_10_2019  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Karolina Grabowska, Pixabay
Stipendije uz uvjet prihoda

Rok za prijavu na ovaj poziv istječe zaključno s 30. travnja 2020. godine uz napomenu da će prijava s kompletiranom obveznom dokumentacijom podnesena najkasnije do 30. studenoga 2019. godine omogućiti početak potpore za učenike od rujna 2019. godine odnosno za studente od listopada 2019. godine, a prijava s kompletiranom obveznom dokumentacijom podnesena nakon 30. studenoga 2019. godine omogućit će početak potpore od mjeseca podnošenja i za učenike i za studente.

U školskoj/akademskoj 2019./2020. godini Grad Split dodjeljuje potpore novim korisnicima iz socijalno ugroženih obitelji koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- učenik srednje škole/student i jedan roditelj, udomitelj ili skrbnik imaju prebivalište na području Grada Splita
neprekinuto 3 (tri) godine do dana objavljivanja poziva,
- učenik, odnosno student je redovno upisan u tekuću školsku/ akademsku godinu,
- učenik, odnosno student ne prima stipendiju/potporu za školovanje po drugoj osnovi,
- obitelj učenika/studenta ima rješenje Centra za socijalnu skrb Split o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, ili učenik/student koji je rješenjem Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku/skrbničku obitelj, ili je učenik/student bez roditeljske skrbi, ili je učenik, odnosno student dijete samohranog roditelja prema odredbi pojma samohranosti iz članka 5. st. 1. točke 4. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 19/19) i ako kućanstvo zadovoljava uvjet prihoda uvećan za 50% prema odredbi članka 33. Odluke o socijalnoj skrbi Službeni glasnik Grada Splita“, broj 19/19).

Prijava na ovaj Poziv podnosi se na obrascu koji se može predići na linku ili u pisarnici Grada Splita svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati. Prijava se upućuje preporučenom poštom na adresu:
Grad Split -
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju,
Obala kneza Branimira 17,
21000 Split,
s naznakom „Prijava za dodjelu potpore”, a može se i osobno predati u pisarnici Grada Splita na istoj adresi.
Rok za prijavu na ovaj poziv istječe zaključno s 30. travnja 2020. godine uz napomenu da će prijava s kompletiranom obveznom dokumentacijom podnesena najkasnije do 30. studenoga 2019. godine omogućiti početak potpore za učenike od rujna 2019. godine odnosno za studente od listopada 2019. godine, a prijava s kompletiranom obveznom dokumentacijom podnesena nakon 30. studenoga 2019. godine omogućit će početak potpore od mjeseca podnošenja i za učenike i za studente.

Uvjet prihoda temeljem članka 33. Odluke o socijalnoj skrbi (SGGS, broj 19/19) iznosi:
Samac 2300,00 kuna
Dvočlana obitelj 2900,00 kuna
Za svakog daljnjeg člana +700,00 kuna