Savjetovanje je nužno, ali tabu

15_04_2013 / 14:29h
Savjetovanje je nužno, ali tabu

Nešto manje od dvije stotine mladih i stručnjaka koji rade s mladima raspravljalo je početkom travnja o mobilnosti, informiranju i savjetovanju mladih. Mladi imaju veliku potrebu za savjetovanjem, no ono je tabu - jedan je od zaključaka.

Nešto manje od dvije stotine mladih i stručnjaka koji rade s mladima raspravljalo je početkom travnja o mobilnosti, informiranju i savjetovanju mladih. Stavovi i potrebe iznesene na raspravama u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku, uz rezultate istraživanja provedenog na više od tisuću mladih, poslužit će za unapređenje kvalitete rada informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, ali i kao vrijedno iskustvo u izradi novog Nacionalnog programa za mlade.

Sudionici rasprave u Splitu prepoznali su glazbena događanja kao čest razlog putovanja pa su u skladu s tim iznosili i različite ideje koje bi im podigle kvalitetu mobilnosti. Nisu se protivili ideji da se školske ekskurzije organiziraju isključivo u Hrvatske kako bi se poticala nacionalna mobilnost i upoznavanje drugih hrvatskih regija. Prepoznali su i potrebu razvijanja omladinskog turizma kroz otvaranje nacionalnih omladinskih hostela u sklopu Hrvatskog ferijalnog saveza.

Programe Agencije za mobilnosti i programe EU koji se odnose na mobilnost mladih u formalnom i neformalnom obrazovanju smatraju pozitivnom mogućnosti. Ističu da je važno da iznos potpore bude prilagođen standardu zemlje u kojoj se mobilnost ostvaruje, a predlažu i da se obveže gradove, općine i županije da sufinanciraju mobilnost mladih.

Osim konkretne ideje postojanja jedinstvene kartice koja omogućuje popuste na međugradski prijevoz, smještaj i slične pogodnosti, s ciljem poticanja mobilnosti predlažu i prenošenje iskustava te promociju prilika za mobilnost.
Svi sudionici se slažu da postoji velika potreba među mladima za savjetovanjem, no i da je odlazak na savjetovanje tabu. Školske stručne službe nisu ispravno prepoznate jer se najčešće vezuju uz kažnjavanje loših učenika pa rješenje vide u osvještavanju uloge stručnih službi, ali i u neformalnom pristupu i vaninstitucionalnim savjetovalištima.

Sudionici su suglasni da Regionalni informativni centri za mlade ne mogu biti dovoljni za kvalitetno informiranje mladih te predlažu da županije, općine i gradovi sufinanciraju i rad lokalnih informativnih centara za mlade. Žele više informacija u obrazovnim ustanovama te očekuju iste od profesora jer, kako kažu, nemaju dovoljno slobodnog vremena da sami pronalaze kvalitetne informacije.

Javne rasprave, istraživanje te nacionalna konferencija koja će se na Eurospki dan informiranja mladih (17. travnja) održati u Zagrebu organiziraju se u sklopu projekta MIS mladih kojeg provodi Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, a financiran je kroz program Mladi na djelu.