Savjet mladih o gradskim stipendijama

02_03_2017  |  Autor: Darko Čop  |  Foto: Savjet mladih
Savjet mladih o gradskim stipendijama

Savjet mladih Grada Splita upitio je nadležnim službama zaključke sa sjednice održane 27.02.2017. a koji se odnose na izostanak isplate dijela stipendija Grada Splita za školsku/akademsku godinu 2016/17.

Kao što je već poznato, neusvajanje proračuna Grada Splita za 2017. odnosno usvajanje Odluke o privremenom financiranju za prvo tromjesječje 2017. između ostalog izazvalo je probleme i u realizaciji natječaja za stipendije učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2016/17. Dok će učenici i studenti kojima su potpore odobrene prethodnih godina, a koji i dalje zadovoljavaju uvjete za ostvarivanje potpore, iste nastaviti primati i ovoj godini problem je kod onih kandidata koji su se po prvi put prijavili na natječaj te se ugovaranje njihovih stipendija smatra novom ugovornom obvezom što se kosi sa pravilima koji propisuju funkcioniranje jedinica lokalne samouprave u periodu u kojem je na snazi Odluka o privremenom financiranju.

Na javnom sastanku zainteresiranih učenika i studenata sa predstavnicima Grada Splita održanog 17.02. u prostoru info zoni u  organizaciji Savjeta mladih zainteresirani kandidati konačno su dobili informaciju o tome što se događa sa procesom natječaja. Do održavanja sastanka informacije su prenošene isključivo putem medija.

Nakon navedenog javnog sastanka Savjet mladih održao je sjednicu na kojoj su doneseni zaključci koji su poslani nadležnim službama, prvenstveno Službi za obrazovanje i znanost. U nastavku prenosimo sadržaj dopisa kojeg je u ime Savjeta mladih potpisala predsjednica Antonia Kuzmanić:

U slučaju da se na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća proračun Grada Splita za 2017. godinu ne usvoji te se nastavi s privremenim financiranje Grada i dolaskom Vladinog povjerenika:

1. Smatramo da se treba objaviti privremena rang lista rezultata Natječaja za stipendiranje učenika i studenata i naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2016./2017.

Kao što i sami znate, stipendisti smiju primati samo jednu stipendiju i trebali bi biti upoznati kako su rangirani na natječaju Grada Splita da se mogu odlučiti je li im sigurnije prihvatiti npr. državnu stipendiju, ili čekati usvajanje proračuna Grada Splita.

Kao što nas je na sastanku obavijestila gđa. Vučetić takva praksa je već primjenjena u Uredu za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru gdje je objavljena privremena lista rezultata Javnih potreba u kulturi grada Splita za 2017. godinu te ne postoji zakonska odredba koja zabranjuje objavu privremene rang lista i obavještavanje prijavljenih u kojem je statusu njihova prijava.

2. Smatramo da se trebaju iskoristiti svi raspoloživi načini da stipendisti ostvare svoja prava

Smatramo da se treba napraviti sve da se Natječaj ne poništi jer će se na taj način izgubiti čitava generacija đaka, studenata i doktoranata koji pokazuje izvanredne obrazovne rezultate. Smatramo da se trebaju pripremiti sve odgovorne Službe da se odmah nakon usvajanja proračuna Grada Splita (ako se on usvoji tek nakon lokalnih izbora i formiranja novog Gradskog vijeća) realiziraju ugovori sa stipendistima i retroaktivno se isplati dio sredstava. Smatramo da se kašnjenje usvajanja proračuna ne smije prelamati preko leđa mladih osoba. Posebnog smo mišljenja da bi ova situacija najmanje trebala pogoditi doktorante jer se kod njih radi o jednokratnim isplatama dijela školarine, a ne o mjesečnom stipendiranju.

Savjet mladih Grada Splita iskazuje svoje potpuno nezadovoljstvo što Služba za obrazovanje i znanost, u trenutku kada je već bilo potpuno izgledno da se proračun Grada neće usvojiti, nije reagira promptno i zaključila ugovore o stipendiranju u 2016. godini. Na taj način isplata stipendija bi bila ugovorna obaveza prenesena iz prethodne godine i privremeno financiranje se na nju ne bi odnosilo, odnosno isplata stipendija bi bila ugrožena.

Nadamo se da ćete usvojiti mišljenje Savjeta mladih Grada Splita i učiniti sve što je u zakonskim okvirima da zaštitite interese mladih osoba naše zajednice.

Dakle, Savjet mladih uputio je prijedloge i zaključke koji bi po njihovom mišljenju doprinjeli rješenju situacije koja bi se mogla negativno odraziti i na natječaj za stipendije za iduću akademsku godinu. Naime, ukoliko se natječaj za tekuću školsku i akademsku godinu poništi i/ili se ne donese odluka o ugovaranju potpora učenicima i studentima koji do sada nisu bili korisnici iste, potencijalno se stvara veća konkurencija na natječaju za školsku/akademsku godinu 2017/18. U nadi da će se situacija ipak rasplesti na pozitivan način o tome što bi se i kako moglo u budućnosti događati po ovom pitanju pričekat ćemo sjednicu Gradskog vijeća i odgovor nadležne službe.

Na kraju ćemo prikazati kako se priča oko natječaja za stipendije sretnije završila u Dubrovniku. S obzirom da Grad Dubrovnik nije prvi put u situaciji da Gradsko vijeće nije usvojilo proračun za narednu godinu i da su ranije imali identičan problem kao što je trenutni splitski, reagirali su na način da su natječajni proces završili prije sjednice Gradskog vijeća na kojoj nije usvojen proračun te se ugovaranje potpora s kandidatima koji su zadovoljili kriterije nije moglo smatrati novom obvezom koja nije u skladu sa zakonom. Izgleda da se na greškama zaista uči, a zašto se ne može učiti na tuđim, pitanje je svih pitanja...