Savjet mladih je važan!

05_11_2012 / 22:53h  |  Autor: KMaja  |  Foto: Nela
Savjet mladih je važan!

- Svi članovi Savjeta mladih su imali težnju da se nešto napravi, ali im jednostavno nedostaje iskustva i znanja. Bilo bi super kada bi se za sljedeći saziv Savjeta prijavio što veći broj aktivnih članova udruga mladih i za mlade - ističe Blanka.

Drugi saziv Savjeta mladih Grada Splita je, za razliku od prvoga, dočekao u miru kraj svoga mandata, no, kako se čini, njegova svrha i smisao još nije jasna kako široj javnosti, tako ni gradskim službama, ali ni samim članovima Savjeta.

O iskustvu rada u Savjetu te koje bi korake trebalo poduzeti kako bi sljedeći Savjet mladih ispunio svoju stvarnu funkciju: savjetovanje Grada i javnih službi pri odlukama koje se tiču mladih, pitali smo Blanku Čop, bivšu članicu Savjeta koju je prije dvije godine kandidirala Info zona.

Bilo bi super kada bi se prijavio što veći broj aktivnih članova udruga mladih i za mlade

– Ovaj saziv je potvrdio da su mladi u Splitu jedna heterogena skupina sa različitim vizijama što su uopće mladi i koji su njihovi problemi. Najveća je zamjerka što u startu nije bilo jasne vizije. Svi članovi su imali težnju da se nešto napravi, ali im jednostavno nedostaje iskustva i znanja. Bilo bi super kada bi se za sljedeći saziv Savjeta prijavio što veći broj aktivnih članova udruga mladih i za mlade – ističe Blanka.

Naime, za mjesto 11 članova savjeta prije dvije godine prijavilo se tek 15 kandidata, a svi izabrani, osim Blanke, bili su i članovi pomladaka političkih stranaka. – Smatram da bi se to moglo promijeniti većim brojem prijava. Trebalo bi se prijaviti što više mladih ljudi, a da kriterij za odabir bude isključivo njihova sposobnost i aktivno sudjelovanje. Potrebe mladih mogu prepoznati, a time i pravilno savjetovati, samo aktivni mladi ljudi – smatra Blanka.

Nažalost, što su mladi aktivniji u civilnom društvu, gotovo redovito zaziru od političkih funkcija, te se teže odlučuju za kandidaturu. Prednost članova Savjeta je ta, smatra Blanka, što je odnos sa gradskim institucijama jednostavniji i neposredniji, za dogovaranje sastanka treba znatno manje vremena nego da im se obraćate kao predstavnik neke udruge ili inicijative, te je moguć direktan utjecaj na odluke, pošto se Savjet smatra dijelom strukture, što je rezultiralo i dodjelom kontroverznih naknada. – Članovi Savjeta prema Zakonu o savjetima mladih nemaju pravo primati naknadu za članstvo, ali imaju pravo primati naknadu za troškove. Prve godine nismo ništa primali, ali nam je druge godine, prema odluci Ureda gradonačelnika, dodijeljena naknada za troškove u iznosu od 400 kuna mjesečno, pošto nas smatraju radnim tijelom Grada, što Savjet mladih nije, ali ga Grad takvim smatra. Istina je da nitko tu naknadu nije tražio, ali nije ni odbijena odlukom članova – objašnjava Blanka.

Najbolja suradnja sa Uredom gradonačelnika, a ostale službe nisu znale što bi sa Savjetom

Savjet mladih grada Splita protekle dvije godine organizirao je okrugle stolove, tribine, tiskovne konferencije, te su njihovi članovi sudjelovali na većem broju projekata, no rijetko ih je tko kada pitao za – savjet. – Na naše inzistiranje, najbolju smo suradnju uspostavili sa Uredom gradonačelnika, a ostale službe nisu znale što bi s nama. Nitko nam nikada nije ništa odbio što bismo zatražili, ali percepcija da bi nas netko trebao pitati za savjet još nije prisutna. Nije ništa bolja situacija ni sa udrugama mladih za mlade – njihovi bi se predstavnici odazvali kad bi ih mi pozvali, ali nam se oni sami nisu nikada obraćali – kaže Blanka.

Savjet mladih na odlasku svojim je nasljednicima ipak ostavio dobru podlogu za nastavak rada. – Najvećim uspjehom ovoga saziva smatram provedbu istraživanja koje je bilo preduvjet za izradu Gradskog programa za mlade. Temeljem istraživanja predložene su određene mjere, a Grad će odabrati one koje smatra ostvarivima i obvezat će se da će ih ostvariti u sljedeće tri proračunske godine – zaključuje Blanka.

Uskoro novi Gradski program za mlade, za bolji položaj mladih

Nakon istraživanja provedenog metodom fokus grupa, formirane su radne skupine definirane prema tematskim područjima Nacionalnog programa za mlade. Sudionici radnih skupina predložili su niz mjera i aktivnosti za Gradski program za mlade, koje Gradsko vijeće tek treba prihvatiti, a među kojima izdvajamo:

- Financiranje projekata i programa s ciljem praćenja i poticanja darovitih učenika/-ca i studenata, te mladih znanstvenika/-ca.

- Sufinanciranje prvog zaposlenja za mlade bez radnog staža i poticanje zapošljavanja mladih bez radnog iskustva u institucijama i tvrtkama u vlasništvu grada.

- Pokretanje jamstvenog gradskog fonda za mlade poduzetnike/-ce koji bi putem subvencija i nepovratnih sredstava, te povoljnih kreditnih linija sufinancirao projekte mladih poduzetnika.

- Osnivanje službe pri Gradu za privlačenje sredstava iz EU fondova sastavljene od mladih educiranih stručnjaka/-inja za pisanje europskih projekata.

- Stipendiranje učenika/-ca i studenata/-ica prema kriteriju uspješnosti u iznosu stipendije od 15% prosječne plaće (učenici/-e) i 25% (studenti/-ice).

- Osnovati neovisno savjetovalište za mlade u sklopu centra za mlade koje bi anonimno i u mladima primjerenijem ambijentu pružalo usluge informiranja i savjetovanja za ovisnosti, probleme s konzumacijom alkohola, droga i duhana, spolno prenosivih bolesti, reproduktivno zdravlje, odgovorno ponašanje i mjere prevencije.

- Osnovati jedinstveni centar za mlade koji bi objedinjavao različite kulturne, zabavne, informativne i savjetodavne usluge za mlade.

- Preporuka Grada Splita gradskim kotarevima da bez naknade ustupaju prostor institucijama i organizacijama mladih i za mlade za programe organiziranog informiranja i savjetovanja mladih.

- Oglasni prostor na javnim površinama u blizini obrazovnih institucija koji bi služio za oglašavanje neprofitnih edukativnih i kulturnih događanja za mlade.

- Sufinancirati izgradnju visokostandarnog i multifunkcionalnog omladinskog hostela u Splitu.

- Izraditi kulturnu strategiju grada Splita.

- Osnivanje zaklade za neovisnu kulturu i kulturu mladih i za mlade.

Kandidiraj se za treći saziv Savjeta mladih Grada Splita!

Gradsko vijeće Grada Splita objavilo je poziv za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Splita. Kandidate mogu predložiti udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi i drugi registrirani oblici organiziranja mladih. Kandidati moraju imati od 15 do 29 godina i moraju biti aktivni u organizaciji koja ih predlaže. Rok za prijavu je 26. studenog 2012. godine.

Cjeloviti tekst poziva i obrazac prijave dostupni su na stranicama Grada Splita - www.split.hr.