Radno vrijeme zidića?

23_03_2017  |  Autor: Darko Čop  |  Foto: I.Z.
Radno vrijeme zidića?

Na idućoj sjednici Gradskog vijeća jedna od tema biti će i promjena odluke o komunalnom redu ili da skratimo- utvrdit će se popis lokacija i termina za neometano ispijanje alkoholnih pića na javnim površinama. Savjet mladih Grada Splita te poziva da se uključiš u raspravu.

Iako je Savjet mladih Grada Splita osnovan baš zbog komunikacije s Gradskim vijećem i uredima Grada po pitanjima od interesa za mlade grada Splita, Savjet mladih nije pozvan u radno tijelo koje je donijelo Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu.

Savjet mladih Grada Splita svoje očitovanje o Prijedlogu poslat će Gradskom vijeću pred sljedeću (i posljednju?) sjednicu koja se održava 28. i 29.3.2017.

Ovim putem pozivamo građane i posebice mlade da nam se jave s evetualnim prigovorima i prijedlozima, a mi ćemo ih razmotriti i konstruktivne prijedloge uputiti Gradskom vijeću. Svoje komentare i prijedloge možete nam zaključno sa subotom (27.3.) slati na e-mail [email protected] ili putem Facebook stranice Savjeta mladih- stoji u pozivu Savjeta mladih.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu propisuje zabranu konzumiranja alkoholnih pića na "javnom mjestu". lznimno, dopušteno je konzumiranje alkoholnih pića na sljedećim lokacijma, negdje od 0-24 sata a negdje u strože definiranim terminima:

- unutar zone Matejuška (područje mula i parka uz Obalu Ante Trumbića),
- u neposrednoj blizini organiziranih bočališta (izuzev boćališta koja se nalaze u blizini 100 metara od školskih ipredškolskih ustanova i igrališta)
- unutar zone platoa ispred Robne kuće Dobri, samo u dane petak i subota i to u vremenskom periodu od 21:00 do 24:00 sati
- unutar zone platoa pored ulaza u Dom mladih samo u dane petak i subota u vremenskom periodu od 21:00 do 24:00 sati.
- za vrijeme trajanja državnih, gradskih i sportskih manifestacija od interesa Grada Splita
- za vrijeme trajanja ostalih manifestacija uz pisanu suglasnost Grada Splita koju izdaje Služba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove Grada Splita.

Suglasnost se mora ishodit do dana održavanja manifestacije.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na štekate koji se nalaze uz registrirane ugostiteljske objekte na javnim mjestima.

Obrazloženje Prijedloga odluke (prenosimo izvorni tekst obrazloženja)


Zbog učestalih pojava okupljanja radi konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama i time stvaranja javnog nereda, odnosno nedoličnog ponašanja na javnim površinama, iskazala se potreba sankcioniranja takvog ponašanja kroz dopunu važeće Odluke o komunalnom redu.
Prijedlog dopune Odluke o komunalnom redu bio je na I. čitanju na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20. prosinca 2016. godine. Isti dan Gradsko vijeće je donijelo Zaključak u povodu rasprave Prijedloga odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu da se novi prijedlozi i primjedbe uvrste u prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu.
Predloženim dopunjenim prijedlogom Odluke o dopuni odluke o komunalnom redu predviđena je zabrana konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama osim za vrijeme trajanja manifestacija državnih,gradskih, sportskih od interesa grada Splita ili drugim manifestacija uz pisanu suglasnost Grada.
Konzumiranje alkohola dopustit će se unutar određenih zona predviđenih ovim prijedlogom dopune Odluke kao i na štekatima koji se nalaze uz registrirane ugostiteljske objekte.
Nadzor nad odlukom provodit će komunalno redarstvo uz pomoć policije a novćana kazna za navedeni prekršaj iznosi 500,00 kuna.


Na ovu temu još u rujnu 2011. u Info zoni je održana javna tribina. Podsjetimo se o čemu se tada razgovaralo i što se (ni)je zaključilo.