Educiraj se o održivom razvoju

11_10_2019  |  Autor: I.Z.  |  Foto: UNIST
Educiraj se o održivom razvoju

Edukacijski program otvoren je za sve zainteresirane građane. Cilj je pružiti multidisciplinarnu obuku o održivom razvoju i pružiti sudionicima praktično i profesionalno znanje iz različitih područja.

Uključi se u edukacijski program Zimska škola: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama koji će se od 22. listopada do 5. prosinca održavati utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima na Ekonomskom fakultetu u Splitu!

Polaznici programa mogu biti studenti svih sastavnica Sveučilišta u Splitu, kao i druga zainteresirana javnost, a dvoje najboljih polaznika će imati osiguran odlazak na edukaciju u Bolognu (veljača 2020.) uz pokrivene sve troškove.

Cilj Zimske škole je osigurati multidisciplinarnu obuku o pitanjima koja se odnose na ciljeve održivog razvoja i pružiti sudionicima praktično i profesionalno znanje iz različitih područja.

Sudjelovanje je besplatno, a upisi traju do 15. listopada. Prijave i informacije na: E: [email protected] , T: (021) 430-651, W: link 

Prijavi se na sljedeći način:
1) ispuni elektronsku prijavnicu
2) do 15. listopada dostavi upisnu dokumentaciju (Ured broj 239, II. kat Aneksa Ekonomskog fakulteta) i to:
- Preslika osobne iskaznice (obje strane)
- Potvrda o upisu na Fakultet ili Preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili preslika diplome visokoškolske ustanove
3) potpiši ugovor o pohađanju programa (osobno prilikom upisa)

Pogledaj detaljni program na linku.Program edukacije organizira Ekonomski fakultet u suradnji s Gradom Splitom u sklopu međunarodnog projekta "Shaping fair cities“. Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu DEAR programa (Development Education and Awarness Rasing), a među ciljevima projekta su podizanje svijesti, poboljšavanje razumijevanja i aktivnija uključenost lokalne uprave, udruga civilnog društva te samih građana. Uz to, projekt promovira ključnu ulogu aktivne lokalne uprave i decentralizirane suradnje za doprinos ka društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji održivog razvoja.