Provedba GPM-a: Obrazovanje

27_11_2014 / 12:01h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: I. Z.
Provedba GPM-a: Obrazovanje

Kako bismo doznali informacije o visini i broju stipendija koje je Grad Split dodijelio nadarenim učenicima i učenicama te studentima i studenticama u ak. god. 2013/14., obratili smo se Slavku Žaji, Savjetniku za obrazovanje i znanost.

Gradski program za mlade (GPM), dokument kojem je Gradsko vijeće Grada Splita dalo suglasnost na svojoj 40. sjednici održanoj 10. travnja 2014., sadrži pregled mjera i aktivnosti lokalne politike za mlade za razdoblje od 2013. do 2016. U proces izrade ovog dokumenta uključeni su bili mladi koji su sudjelovali u istraživanju te predlagali i ukazivali na potrebe mladih u Gradu Splitu te je ostvaren dijalog između mladih, Savjeta mladih Grada Splita i predstavnika lokalne vlasti te institucija koje se bave mladima. Gradski program za mlade sadrži mjere i aktivnosti za čiju su provedbu zadužene različite službe i institucije Grada Splita. Upravo s ciljem praćenja i analize provedbe mjera i aktivnosti Gradskog programa za mlade, u narednom razdoblju moći ćete čitati odgovore koje smo zaprimili od pojedinih gradskih službi, a koji objašnjavaju kako se zasad Program u Splitu provodi.

Kako bismo doznali informacije o visini i broju stipendija koje je Grad Split dodijelio nadarenim učenicima i učenicama te studentima i studenticama u akademskoj godini 2013/14., obratili smo se Slavku Žaji, Savjetniku za obrazovanje i znanost. Na pitanje o tome kolika je visina stipendije te koliki je ukupni broj dodijeljenih stpendija toj skupini za ak. god. 2013/14. (Mjera 3, Aktivnost 3.2 GPM-a), dobili smo idući odgovor: - Grad Split sukladno osiguranim sredstvima u svom proračunu svake godine raspisuje natječaj za stipendiranje učenika i studenata osobitog uspjeha u školovanju, kao i za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija. Broj i visina stipendija utvrđuje se Zaključkom Gradonačelnika o broju i visini stipendija svake godine prije objavljivanja samog natječaja. Visina stipendije za učenike srednjih škola iznosi 600 kuna; za studente koji se obrazuju na visokoškolskim ustanovama u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 800 kuna; za studente koji se obrazuju na visokoškolskim ustanovama u Splitu izvan Splita u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 1000 kuna i za studente poslijediplomskog studija jednokratna naknada dijela troškova školarine u iznosu od 7000 kuna bruto.

Zanimalo nas je i je li izrađen katalog institucija, ustanova i organizacija civilnog društva koje provode programe iz domene neformalnog obrazovanja, i ukoliko je odgovor potvrdan, je li katalog objavljen na stranici Grada Splita i na koji je način distribuiran u odgojno-obrazovne institucije (mjera 1, Aktivnosti 1.1. i 1.2.). Također, postavili smo pitanje je li Grad uspostavio suradnju s Ministarstvom obrazovanja i sporta te Sveučilištem u Splitu po pitanju osnivanja zaklade za potporu mladim znanstvenicima te istraživačkim i znanstvenim projektima u kojima sudjeluje 50% mladih znanstvenika i znanstvenica (Mjera 3, Aktivnost 3.3.), no, riječima savjetnika, nisu provođene nikakve aktivnosti vezane uz te mjere.