Privremeno financiranje i udruge

06_02_2017  |  Autor: Darko Čop  |  Foto: PDM
Privremeno financiranje i udruge

Na inicijativu Platforme Doma mladih u utorak 07. veljače 2017. u prostoru Beton kina (Dom mladih) s početkom u 17 sati održat će se sastanak predstavnika Grada Splita i izvanproračunskih korisnika.

Platforma Doma mladih organizira sastanak izvanproračunskih korisnika i udruga s predstavnicima Ureda Grada Splita i Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, a povodom neizglasavanja proračuna grada Splita za 2017. godinu i prihvaćanja Odluke o privremenom financiranju. Odluka o provremenom financiranju za prvo tromjesečje 2017. direktno utječe na održivost pojedinih programa i rad organizacija civilnog društva u 2017.godini.

Nakon provedenog natječaja Javnih potreba u kulturi za 2017. godinu objavljeni su rezultati za financiranje dijela programa i projekata udruga u iznosu kojim Služba za kulturu raspolaže u prvom tromjesječju  (izvanproračunske korisnike). S druge strane natječaji za udruge mladih i za mlade kao i za projekte udruga koji su od općeg interesa za Grad Split nisu ni u najavi te se postavlja pitanje da li će uopće biti objavljeni dok se ne izglasa proračun za 2017. godinu.

Na sastanak se pozivaju predstavnici udruga mladih i za mlade, udruge koje djeluju u području kulture, umjetničke organizacije, pojedinci i svi ostali izvanproračunski korisnici koji su aplicirali na natječaje Grada Splita ili su to namjeravali napraviti u 2017. godini.

Cilj sastanka je direktna i neposredna komunikacija svih aktera o tome kako će u praksi izgledati provedba Odluke o privremenom financiranju te doprinjeti iznalaženju mogućih rješenja za nastalu situaciju.