Prijavi se na 8. Splitgraphic 2017

07_03_2017  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Facebook / Ingrid Ledent
Prijavi se na 8. Splitgraphic 2017

Otvoren je natječaj za prijavu na osmi Splitgraphic međunarodni bijenale grafike. Rok za prijavu je 1. svibnja.

Otvoren je natječaj za prijavu na osmi Splitgraphic međunarodni bijenale grafike. Bijenale će se održavati u Splitu, od listopada do prosinca 2017. godine.

Natječaj je međunarodan i otvoren za sve umjetnike i studente grafike. Sve grafičke tehnike su prihvatljive. Umjetnik može prijaviti do tri rada. Odabir radova bit će izvršen u dva kruga.

Prijava radova za prvi krug bijenala je besplatan. Izbor za prvi krug bit će izvršen na temelju radova pristiglih u digitalnom obliku koji se šalju preko maila s naznakom 8. SPLITGRAPHIC 2017.

Digitalne reprodukcije radova trebaju biti širine 1200px i rezolucije 72dpi, u JPEG formatu. Uz prijavu je potrebno priložiti i ispunjenu prijavnicu. U prijavnicu je potrebno čitljivo upisati ime, prezime, adresu, e-mail adresu, nazive radova, veličinu radova, tehnike i godinu nastanka.

Od pristiglih radova u prvom krugu selektor će izvršiti odabir radova za 2. KRUG sudjelovanja. Umjetnici čiji radovi budu izabrani za 2. KRUG plaćaju kotizaciju za daljnje sudjelovanje i objavu u ONLINE GALERIJI u iznosu od 50 eura, u kunskoj protuvrijednosti. Kotizacija za studente iznosi 30 eura, u kunskoj protuvrijednosti. Potvrdu o studentskom statusu potrebno je poslati zajedno s prijavom. Naknadne potvrde o studentskom statusu neće se uvažavati.

Od radova izabranih za 2. KRUG i objavljenih u ONLINE GALERIJI odabrat će se radovi koji će biti izloženi na Skupnoj izložbi 8. Splitgraphic bijenala 2017. Iz odabranih radova za Skupnu izložbu bit će izabrani radovi za nagrade 8. SPLITGRAPHIC bijenala. Skupna izložba na kojoj će biti izloženi odabrani autori bit će postavljena u listopadu 2017. u prostoru Stare gradske vijećnice (Narodni trg) u Splitu.

Rok za prijavu: 1. svibnja.

Više informacija na službenoj stranici festivala ili na mailu.