Prijave

12_01_2023 / 09:17h
Prijave

Prijave na otvorene pozive i natječaje Info zone

U Zagrebu će se 27. studenog održati konferencija "Socijalna prava mladih: Što mladi žele?". Prijave su otvorene za sve zainteresirane mlade i predstavnike općina, gradova i županija.

Prijavnica za konferenciju