Predstavljen Nacrt novog GPM-a

02_11_2016  |  Autor: M. A.  |  Foto: I. Z.
Predstavljen Nacrt novog GPM-a

Na predstavljanju Nacrta Gradskog programa za mlade Grada Splita od 2017. do 2020. predstavljeni su i komentari na Nacrt i odgovori na komentare, a spornih je dijelova Nacrta, pokazalo se, bio popriličan broj.

Nacrt Gradskog programa za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017. do 2020. predstavljen je, u organizaciji Grada Splita i splitske CEDRA-e, 28. listopada u Gradskoj knjižnici Marka Marulića. Riječ je, podsjećamo, o strateškom dokumentu kojim se Nacionalni program za mlade spušta na lokalnu razinu i čiji je cilj odgovoriti na raznolike potrebe mladih u gradu.

- Kasnilo se s potpisivanjem ugovora sa Gradom, a i sami plan izrade bio je kratak, ali napravili smo solidan posao. Optimalan nije, ali solidan sasvim sigurno jest – rekao je u uvodu Ranko Milić iz CEDRA-e, koja je imala zadatak provesti istraživanje i na temelju njega izraditi strateški dokument.

Predstavljanje je poslužilo prije svega da se raspravlja o onim dijelovima dokumenta koji su se na temelju komentara primljenih tijekom javnog savjetovanja (savjetovanje je inicijalno trebalo trajati od 5. do 11. listopada, no nakon upozorenja da se zakonom predviđa bar 15 dana za javno savjetovanje, trajalo je do 20 listopada, op. a.) pokazali kao sporni, a njih je bio popriličan broj. Komentari su pristigli iz sedam različitih izvora - od dvoje članova Savjeta mladih Grada Splita te od organizacija civilnog društva.

Istraživanje provedeno na 169 mladih: 0.5. posto od ukupnog broja mladih


U Nacrtu dokumenta tako stoji da je istraživanje potreba i problema mladih Grada Splita napravljeno na reprezentativnom uzorku, pa se i u komentarima i tijekom predstavljanja postavilo pitanje kako je uzorak od 0.5. posto od ukupnog broja mladih, odnosno uzorak od 169 ispitanika reprezentativan. U tom smislu, među primjedbama na Nacrt bila je i ona da je ostavljen „dojam da izvoditelji nemaju duboko razumijevanje situacije“. Milić je na to odgovorio da je na dokumentu radio tim ljudi koji kumulativno ima 30 godina iskustva rada s mladima, a da je mali uzorak posljedica kratkog roka za istraživanje, kao i činjenice da je istraživanje trebalo raditi tijekom ljeta kad je do mladih teže doći. Ipak, preuzeo je odgovornost imajući na umu da je CEDRA znala za kratke rokove i da se odlučila prihvatiti posla unatoč njima.

Ranjive podgrupe mladih nisu zastupljene u istraživanju

Na to se nadovezao još jedan problem vezan uz dokument, a to je da pri izradi nisu uzete u obzir potrebe mladih u riziku i mladih u alternativnoj skrbi, na što je upozorila koordinatorica Platforme Doma mladih Blanka Čop. - Istraživanjem nisu zahvaćeni ni mladi NEET-ovci, beskućnici ni mladi u riziku od siromaštva – rekla je Blanka Čop nakon što je član istraživačkog tima Marin Spetič predstavio uzorak. CEDRA je na to pak odgovorila da su mjere rezultat provedbe istraživanja i povratnih informacija koje su dali mladi. 

Tijekom izlaganja o uzorku, druga članica tima Jelena Sarić komentirala je da istraživači nisu odgovorni za mali broj ispitanika, odnosno, kako je naknadno obrazloženo, na odaziv, s čim se Blanka Čop nije složila rekavši da je istraživač odgovoran za reprezentativnost uzorka te je kao problem definirala činjenicu što spomenuta ranjiva podgrupa mladih nije zahvaćena istraživanjem. Odgovorio je Spetič preciziravši da iz praktičnih razloga nije bilo moguće napraviti klasični reprezentativni uzorak, nego je uzorak na temelju kojeg je dokument stvoren indikativan.

Odgovor da je riječ o potrebama što su ih izrazili mladi ponuđen je i na kritiku da dokument sadrži mjere koje nisu u nadležnosti Grada, kao što je, primjerice, otvaranje novih katedri na Sveučilištu ili izmjena školskog kurikuluma, premda su usmeno precizirali da se primarno misli na onaj dio kurikuluma vezan uz lokalnu zajednicu i u izvannastavne aktivnosti u tom smislu.
- Odgovorni smo za ovakav dokument, ali da nismo odlučili prihvatiti se ovog posla, vjerojatno danas ne bismo ni imali ovaj Nacrt Gradskog programa za mlade, na što je predsjednik Info zone Darko Čop upitao zar bi to bilo toliko loše, odnosno zar ne bi bilo bolje nemati GPM u predviđenom roku i ostaviti dodatno vrijeme za detaljnije istraživanje problema i potreba, nego imati bilo kakav dokument.

Problematično stipendiranje za koje GPM ne nudi rješenje

Darko Čop je upozorio i na to da je iz Nacrta izostala revizija pravilnika o postojećim stipendijama, koji je trenutno itekako problematičan, što je potkrijepio primjerom da se kao kriterij za stipendiranje srednjoškolaca uzima uspjeh na županijskim i državnim natjecanjima, u čemu sudjeluju mahom gimnazijalci. - To znači da, na primjer, učenik iz strukovne škole s prosjekom 5.0 ne može tražiti stipendiranje ako nije bio na nekom natjecanju – objasnio je.

Savjet mladih naveden kao nositelj većine mjera iako nema ni nadležnost ni kapacitete

Kao problem Nacrta novog GPM-a navela se i činjenica da je Savjet mladih Grada Splita nositelj, odnosno da je odgovoran za provedbu većine mjera novog GPM-a, što se ne bi smjelo dopustiti jer je Savjet, kako mu i ime govori, savjetodavno tijelo te nema ni nadležnosti ni kapacitete da bude odgovoran za implementaciju velikog dijela mjera sadržanih u Nacrtu. Marina Protić, pročelnica Ureda Grada u kojem je i Odsjek za suradnju s mladima, komentirala je da ni spomenuti Odsjek nema ni nadležnosti ni kapacitete te da smatra da će „Savjet mladih to sve najbolje iznijeti“.

Ostali sporni dijelovi Nacrta

Blanka Čop upozorila je i na to da se mjere koje obuhvaćaju aktivno sudjelovanje mladih u društvu odnose primarno na volontiranje iako je ono samo jedan od oblika djelovanja mladih u lokalnim zajednicama. Problematičan je bio i dio mjera koji se odnosi na Centar za mlade. Osim što Centar za mlade u Splitu ne postoji, Darko Čop upozorio je na to da je Ministarstvo socijalne politike i mladih u procesu definiranja kriterija za programe centara za mlade te je dao Gradu preporuku da se uključi u proces javnog savjetovanja kad Nacrt kriterija bude predstavljen javnosti i da svojim partnerskim sudjelovanjem u prijavi projekta centara za mlade za Europski socijalni fond daju toj prijavi dodatnu „težinu“.

Među načelnim komentarima na Nacrt izdvajaju se i oni prema kojima aktivnosti i ciljevi mjera općenito nisu precizno definirani pa je CEDRA odgovorila da će precizirati formulacije, kao i da će i sve komentare tijekom ovog predstavljanja uzeti u obzir kako bi dokument bio što realniji i konkretniji.

Ipak, s obzirom na to da je ovom javnom predstavljanju prethodilo online javno savjetovanje, bilo bi preglednije i korisnije da je predstavljen revidiran Nacrt na temelju komentara pristiglih tijekom savjetovanja jer je zainteresirana javnost na predstavljanju ovako dobila isključivo odgovor da se nešto prihvaća ili ne prihvaća (ili prima na znanje ako se radi o načelnom komentaru), ali ne i novi sadržaj i formu dokumenta.

Idući je korak finaliziranje Nacrta, nakon čega ide pred Savjet mladih Grada Splita. Ako ga Savjet prihvati, onda ide na Vijeće Grada Splita na usvajanje. U tom smislu Savjet će imati ključnu ulogu u provjeri prihvaćenih izmjena i dopuna Nacrta na temelju komentara koji su pristigli tijekom savjetovanja i koji su potvrđeni na javnom predstavljanju.


Ovaj je članak nastao uz potporu Agencije za elektroničke medije, putem Javnog natječaja 03/15 Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.