Poziv u Savjet mladih Splita

03_11_2014 / 10:03h  |  Autor: I. Z.
Poziv u Savjet mladih Splita

Objavljen je Javni poziv za kandidiranje članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita, čiji je zadatak promicanje zagovaranja prava, potreba i interesa mladih.

Kao što niste imali priliku vidjeti iz golemog broja jumbo plakata, ni iz postera ni iz tiskanih ili internetskih medija (izuzevši Slobodne Dalmacije) - objavljen je Javni poziv za kandidiranje članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita.

Savjet mladih Grada Splita, podsjećamo, savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Splita koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih Grada Splita. Broji 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika. Za člana Savjeta i zamjenika člana mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Splita koji u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Članove Savjeta i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Splita na vrijeme od tri godine.

Na Javni su poziv pozvane reagirati, odnosno ponuditi svoje kandidate za članove i njihove zamjenike udruge koje su prema statutu i djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.

Kandidature se prijavljuju na internetskoj stranici Grada Splita, gdje se mogu pronaći i dodatna dokumentacija i dodatne informacije vezane uz prijavu.

Budući da je riječ o važnom tijelu, koje je direktna veza između mladih i lokalne vlasti i od kojeg se očekuje da će predstavljati i braniti interese i prava mladih u Splitu, treba se nadati da će se kandidati prijaviti na vrijeme a, tko zna, možda bi im jedan od prvih zadataka mogao biti pritisak na lokalnu vlast da informacije bitne mladima, kao što je ova, plasiraju medijima mladih i za mlade a ne samo objave na svojoj stranici i u novini koju vjerojatnije prate njihovi djedovi i bake.