Poziv u gradski Savjet mladih

27_12_2020  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Poziv u gradski Savjet mladih

Grad Split objavio je je Javni poziv za kandidiranje članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita.

Grad Split 23. prosinca 2020. objavio je je Javni poziv za kandidiranje članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih. Broji 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika, a za člana Savjeta i zamjenika člana mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Splita koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Članove Savjeta mladih Grada Splita i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na razdoblje od tri godine.

Svoje kandidate mogu predložiti udruge koje su prema statutu i djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja, a više informacija dostupno je na split.hr.