Povuci EU sredstva za kulturu

14_09_2016  |  Autor: I. Z.  |  Foto: I. Z., arhiv
Povuci EU sredstva za kulturu

Splitska Platforma Doma mladih poziva na predstavljanje programa Kreativna Europa, potprogram Kultura i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali gdje će se dati i savjeti za razvoj projekata i povlačenje sredstava iz EU.

 Splitska Platforma Doma mladih poziva na predstavljanje programa Kreativna Europa, potprogram Kultura i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, u sklopu kojeg će sudionici moći čuti i savjete za razvijanje projekata u sklopu ovog programa. Predstavljanje se održati 20. rujna 2016. u 10 h, u kinu Beton Doma mladih.

U prvom dijelu izlaganja, prisutne će s glavnim značajkama potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa (2014. – 2020.) upoznati Anera Stopfer iz Deska Kreativna Europe (Ministarstvo kulture). Zatim će Maja Perucci iz Službe za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije informirati sudionike o pozivima Ministarstva kulture u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

U drugom djelu radionice bit će detaljnije predstavljena natječajna kategorija Projekti suradnje, kao jedna od kategorija unutar programa Kreativna Europa. Tom prilikom sudionici će se upoznati s informacijama o pisanju i prijavljivanju projekta kao i s tehničkim karakteristikama natječaja, a bit će predstavljeni i primjeri dobre prakse.

Ovim predstavljanjem, kulturna i šira javnost bit će informirana o ciljevima i prioritetima dvaju programa, proračunu, te o vrstama poziva na koje hrvatske kulturne organizacije i udruge mladih i za mlade mogu prijaviti svoje projekte. Naime, na natječaje iz Europskog strukturnog fonda Umjetnost i kultura za mlade i Umjetnost i kultura 54+ mogu aplicirati i udruge mladih i za mlade.

Program se može preuzeti ovdje.