Posao u Platformi Doma mladih

17_12_2015 / 13:22h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: E. Zagmajster
Posao u Platformi Doma mladih

Udruga Kino klub Split objavljuje Natječaj za zapošljavanje koordinatora/ koordinatorice Platforme Doma mladih u Splitu. Traži se jedna osoba, a radni odnos započinje 1. siječnja 2016. godine. Rok za prijavu je 24. prosinca.

Udruga Kino klub Split objavljuje Natječaj za zapošljavanje koordinatora/ koordinatorice Platforme Doma mladih u Splitu. Traži se jedna osoba, a radni odnos započinje 1. siječnja 2016. godine.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s probnim rokom od dva mjeseca. Radnik radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno, po potrebi vikendom. Radno mjesto uključuje poslove vođenja projekata (administracija, praćenje provedbe aktivnosti i provedbe proračuna), koordinaciju ukupnih aktivnosti i programa Platforme Doma te komunikaciju s partnerskim organizacijama i institucijama.

Uvjeti koje kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati

Kandidat/kandidatkinja treba imati srednju, višu ili visoku stručnu spremu, najmanje dvije godine iskustva u provedbi projekata, organizacijske i upravljačke sposobnosti, a osobito sposobnost učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalni rad, organizaciju radnog vremena i vođenje manjih timova, zatim osnovne administrativne sposobnosti (pisana korespondencija, izrada i praćenje jednostavnih proračuna i slično). Među ostalim su uvjetima otvorenost, fleksibilnost i prilagodljivost, poznavanje scene civilnog društva i iskustvo u zagovaračkim platformama i mrežama udruga, dobro poznavanje rada na računalu i aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Kako se prijaviti

Prijava mora sadržavati: motivacijsko pismo; životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te kontakt podatke (adresa, mobitel, e-mail); dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove); fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja; dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta).

Izbor kandidata vršit će se na temelju prijave, a najbolji će biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

Prijave s naznakom Prijava na Natječaj za zapošljavanje dostavljaju se isključivo e-mailom na adresu [email protected]. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.

Rok za prijavu: 24. prosinca 2015. godine.