Okrugli stol ispunio svrhu

01_12_2015 / 09:11h  |  Autor: KMaja  |  Foto: Savjet mladih Grada Splita / Fb
Okrugli stol ispunio svrhu

Ovaj Okrugli stol bio je uvjerljivo jedan od najuspješnijih pokušaja okupljanja većeg broja odgovornih djelatnika Grada Splita i prava je šteta što se nije odazvao i veći broj pripadnika civilnog društva.

U Gradskoj knjižnici Marka Marulića posljednjeg se dana studenog održao Okrugli stol o Natječaju za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2015. godinu, u organizaciji Savjeta mladih Grada Splita. Osim o Natječaju, razgovaralo se i o Gradskom programu za mlade, a otkriveno je i zašto je proračunska stavka za stipendiranje uspješnih studenata i učenika umanjena za milijun kuna.

Okupljene su pozdravile Antonia Kuzmanić, predsjednica Savjeta mladih i Marina Kuzmanić Petreš, savjetnica pri Uredu Grada za odnose s mladima, organizacijama mladih i onima koji se bave mladima. Na okruglom stolu aktivno su sudjelovali i Boris Čurković, predsjednik Komisije Gradskoga vijeća Grada Splita za suradnju s mladima Grada Splita, Daša Dragnić, članica Komisije, te Marina Protić, pročelnica Ureda Grada. Ovaj Okrugli stol bio je uvjerljivo jedan od najuspješnijih pokušaja okupljanja većeg broja odgovornih djelatnika Grada i prava je šteta što se nije odazvao i veći broj pripadnika civilnog društva, jer je komunikacija bila uistinu kvalitetna te je izneseno dosta relevantnih informacija.

U 2015. financirano je 8 projekata

Za početak su predstavljeni projekti koji su ostvarili potporu ove godine. Većina projekata već je realizirana a sredstva iz Grada za te projekte još nisu uplaćena, o čemu je također bilo tijekom rasprave.

Kuzmanić Petreš izvijestila je da je na Natječaj prijavljen 31 projekt, od kojih osam nije prošlo administrativnu provjeru, a od preostala 23 projekta osam ih je zadovoljilo propozicije Natječaja i kvalitetom zaslužilo, prema ocjeni komisije, novčanu potporu, i to njih pet s u potpunosti traženim iznosom, a preostala tri dobila su umanjenu svotu. Ukupan iznos rezerviranih sredstava bio je 200 000 kn.

Okupljenima su svoje projekte predstavili Udruga mladih programera DUMP (projekt DUMP IC, 22 599 kn traženo i odobreno), SKAC (projekt 72 sata bez kompromisa, traženo 35 000 kn, odobreno 29 500 kn), HELP (projekt Budi fin – budi in, traženo 35 000 kn, odobreno 18 600 kn), te Info zona (projekt Informativnog centra, traženo i odobreno 35 000 kn), dok su se Tvornica Ideja (video aktivizam kroz kulturu – kratki filmovi o provedbi Gradskog programa za mlade, traženo i odobreno 35 000 kn) i Debatna unija (odlazak na svjetsko debatno prvenstvo, traženo i odobreno 20 000 kn) ispričali obavezama. Udruga Domine (politička participacija žena grada Splita, traženo 34 250 kn, odobreno 8 950 kn) i Glazbena mladež (Imagine Festival, traženo i odobreno 35 000 kn) nisu opravdali izostanak s predstavljanja rezultata Natječaja.

Projekti se provode a sredstva za provedbu još nisu uplaćena

Iako je rok za provedbu projekata 31. 12., novci još nisu uplaćeni, na što je Kuzmanić Petreš komentirala da je Ured Grada napravio sve sa svoje strane, ugovori su potpisani, a sada se čeka na Službu za financije. Dogodine je Natječaj u planu u veljači, pa takvih problema više ne bi trebalo biti. Kuzmanić Petreš istaknula je da je usvojen Pravilnik na nivou Ureda (na njemu će se temeljiti objava godisnjeg plana natječaja, a treba biti objavljen u roku od 30 dana od usvajanja proračuna, op. a.). Što se sredstava tiče, i dogodine će biti uložen jednaki iznos novca, s time da, naglasila je Kuzmanić Petreš, oni uvijek traže povećanje, ali sve ovisi o proračunu.

Prije idućeg Natječaja - javno savjetovanje

S obzirom na veliki broj administrativno nepotpunih prijava i relativno mali broj financiranih projekata, predloženo je da se organizira javno savjetovanje prije raspisivanja novog natječaja, a iznesen je i podatak da će Grad Split u prosincu objaviti plan natječaja za 2016, te da će Ured Grada raspisati, osim Natječaja za mlade, još dva poziva. Antonia Kuzmanić je istaknula da su odlučili da će, za razliku od prošle godine - kada su pojedini projekti dobili po 1 000 kn - financirati samo najkvalitetnije prijedloge sa što je moguće više sredstava.

Boris Čurković: Savjet mora biti agresivniji

Savjet je sudjelovao pri kreiranju i provedbi natječaja suradnjom s Uredom Grada u samome raspisu (konzultirane su Antonia Kuzmanić i članica Savjeta Josipa Vučica), pomogao je u promociji Poziva šireći informaciju o raspisu među udrugama te sudjelovao u Povjerenstvu za ocjenu pristiglih prijedloga.

Boris Čurković istaknuo je da je ovaj saziv Savjeta mladih ovlašteni predlagač pitanja na Gradskom vijeću – prije je trebalo moliti vijećnike da upute upit – te da očekuje njihovu aktivaciju. – Trebate biti agresivniji, inzistirati, tražiti – rekao je on.

Fokus se zatom prebacio na Gradski program za mlade, za čiju je izradu Grad osigurao 70 000 kn – ali nije aplicirao na sredstva Ministarstva socijalne politike i mladih koji raspisuje natječaj za lokalnu samoupravu upravo u tu svrhu. Antonia Kuzmanić je najavila evaluaciju prethodnog GPM-a u prvome kvartalu 2016. te opsežno istraživanje (anketni upitnici prema uredima u Gradu, udrugama civilnog društva i mladima, te fokus grupe i okrugli stolovi) koje će služiti kao baza za izradu novog GPM-a.

Iznos stipendija smanjen za milijun kuna - jer brojni stipendisti nisu ispunili uvjete

Darko Čop, moderator okruglog stola, djelomično potaknut Čurkovićevim stavom, pitao je zašto su smanjili iznos za stipendije za milijun kuna u proračunu za sljedeću godinu. Svi prisutni iznenadili su se tim podatkom, a Marina Protić ekspresno je odgovorila – veliki broj stipendista ove godine nije ostvario uvjet za nastavak stipendije!

Okrugli stol ispunio svrhu

Okrugli stol ispunio je svoju svrhu – predstavljeni su odabrani projekti, raščišćene su dileme oko financiranja, datuma novog raspisa natječaja, odgode provedbe projekta; raspravljalo se i o potencijalnom povećanju udjela za plaće (ograničenje je bilo na 15%). Zaključeno je da je ovo do sada najšarolikiji saziv Savjeta mladih – čak pet od jedanaest članova je iz civilnog društva – te da mu, kako se izrazio jedan od članova, još rastu zubi. Neće trebati dugo čekati da vidimo kako će Savjet gristi dogodine.