Održimo ritam Srca

04_04_2017  |  Autor: Udruga Srce  |  Foto: Rene
Održimo ritam Srca

U utorak 4. travnja u Beton kinu (Dom mladih) predstavljena je kampanja Održimo ritam Srca kojoj je cilj omogućiti članovima udruge Srce da nastave pomicati granice i razbijati predrasude o osobama s cerebralnom paralizom. U kampanji možeš sudjelovati i ti!

Članovi Udruge Srce već godinama osvajaju javnost svojim aktivnostima te kontinuiranim predanim radom i inovativnim projektima šire bazu obožavatelja. Nakon što su svima nama neumorno i nesebično izazivali osmjehe na licu, sada je prilika da im uzvratimo dobrom voljom i pobrinemo se da radionice koje udruga provodi zadrže kontinuitet. 

O kampanji Održimo ritam Srca i kako se uključiti pročitaj ovdje.

Osobni rast, razvoj, društveni život i zabava nisu posebne potrebe – način na koji ćemo ih zadovoljiti je drugačiji. Netko izađe u kafić, netko na zidić sa ekipom, a mladi članovi udruge Srce idu na terapijske i kreativne radionice zahvaljujući kojima održavaju i poboljšavaju postojeće fizičke, motoričke i mentalne kapacitete, razvijaju motoričke sposobnosti potrebne za što samostalniji i lakši život, ali i jačaju sposobnost samozastupanja, samopouzdanje, kreativnost i socijalne vještine.

Radionice se održavaju svakodnevno, a provode ih stručne, educirane i kvalificirane osobe koje osiguravaju da svaki korisnik ostvari puni potencijal. Do sada je udruga uspijevala, unatoč nedostatku projektnih sredstava, osigurati kontinuirano provođenje radionica za svoje članove, ali roditelji i djeca sada trebaju našu pomoć kao poticaj za nastavak borbe.

Kao i svaki put, Srce uvijek zauzvrat daje puno više! Podržite rad udruge, odaberite jedan od brižno osmišljenih perkova koji su nastali kao produkt radionica. Zajedno omogućimo Srcu da zadrži svoj ritam!

Radionice koje ćete pomoći održati svojim doprinosom:

Glazbena radionica jača samopouzdanje i sposobnost samozastupanja polaznika; putem javnih nastupa i zahvaljujući medijskom praćenju uključuje polaznike u širu društvenu zajednicu. Pokorene splitske male dvorane Gripe i Lora, devetnaest izvedbi mjuzikla Srce na sceni na svim relevantnim kazališnim pozornicama, koncert na Rivi za Sudamju, nastup u HNK Split s najboljim europskim mandolinskim orkestrom Sanctus Domnio, dva nosača zvuka i niz manjih nastupa najbolji su pokazatelj rezultata ove radionice.

Radno-okupacijska radionica razvija kreativnost, a opuštenim druženjem stječu se znanja i vještine potrebne za svakodnevni život. Radovi polaznika predstavljaju se na izložbama, a rezultate njihovog rada možete vidjeti i među perkovima.

Sportsko-rekreativna radionica
pomaže pri održavanju motoričkih sposobnosti, kontinuirano potiče fizičku aktivnost i razvija timski i natjecateljski duh. Svake godine članovi Udruge sudjeluju na Prvenstvu Hrvatske u kuglanju za osobe s intelektualnim teškoćama u Zagrebu.

Kreativna vježbaonica poboljšava motoričke sposobnosti korisnika i psihofizičko stanje, povećava funkcionalnost u svakodnevnom životu, promiče zaštitu zdravlja te omogućava savjetovanje za polaznike.

Terapijsko jahanje poboljšava zdravstveno stanje članova Udruge i psihosocijalnu integraciju. Smanjuju se grčevi, poboljšavaju se tonus mišića i pokretljivost udova.

Udruga osigurava i tjedno psihološko savjetovanje i podršku za članove, zatim radionicu Klub mladih putem koje polaznici razvijaju komunikacijske vještine i uče se odgovornosti, te terapijske radionice za roditelje.

Cerebralna paraliza je stanje na kojem se mora raditi svakodnevno i kontinuirano, a radionicama se održava i poboljšava postojeće psihofizičko stanje, povećavaju se motoričke sposobnosti potrebne za što samostalniji i lakši život te se korisnicima podiže samopouzdanje i osnažuje ih se za samozastupanje. Radionice pomažu da steknu nova znanja, vještine i navike potrebne za svakodnevni život. Pauza nije opcija – ako Udruga Srce ne bude više u mogućnosti nastaviti održavati radionice, većina članova bit će prisiljena na izolaciju, osuđena na boravak u svojim domovima. Prema Čl. 30. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, potrebno je omogućiti osobama s invaliditetom razvoj i korištenje svojega kreativnog, umjetničkog i intelektualnog potencijala, ne samo za vlastitu dobrobit, nego također i za obogaćivanje društva. Pokažimo da to nije tek slovo na papiru i zajedno održimo ritam rada Srca.

Udruga Srce osnovana je 1995. godine u Splitu iz potrebe roditelja djece s oštećenjima da osiguraju kvalitetne i zabavne aktivnosti za djecu te da se zajedno educiraju o svojim pravima. Tijekom godina aktivnosti su se, kako su djeca odrastala, mijenjale, ali cilj je ostao uvijek isti – poboljšanje kvalitete života osoba sa invaliditetom. Udruga je, zahvaljujući kontinuiranom radu i inovativnom pristupu, prošle godine proglašena dobitnicom grupne Nagrade Grada Splita.