Dom mladih dobio nova krila

10_12_2013 / 14:59h  |  Autor: I. Z.
Dom mladih dobio nova krila

Projekt obnove Doma mladih u Splitu odabran je među pedeset projekata iz cijele Hrvatske kojima će se omogućiti tehnička pomoć u pripremi razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.

Projekt obnove Doma mladih u Splitu odabran je, pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, među pedeset projekata iz cijele Hrvatske kojima će se omogućiti tehnička pomoć u pripremi razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.

>> Vezani sadržaji za temu Dom mladih

Na javni poziv koji je ove godine raspisan u okviru Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije zaprimljeno je više od 400 prijava projektnih ideja, od kojih je odabrano njih 50. Evaluacija je provedena u tri kruga, a sastojala se od administrativne provjere, potom provjere kriterija prihvatljivosti, te vrednovanja prema ocjenjivačkim kriterijima. Nakon provedenog postupka evaluacije pribavljeno je mišljenje resornih ministarstava o istima. Program Pripreme i provedbe razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, Ministarstvo je pokrenulo 2012. godine, a za njegovu provedbu u prošloj i ovoj godini osigurano je 67 milijuna kuna.

- Ovaj uspjeh rezultat je upornosti MKC-a i tima koji radi na osiguravanju potpore ovom projektu putem suradnje sa Gradom Splitom koji je i nositelj projekta. Odobrena sredstva tehničkom pomoći omogućavaju nastavak pripreme projektne dokumentacije. Dobiveni status Regionalnog razvojnog projekta osigurava da će projekt obnove Doma mladih u Splitu biti prijavljen na strukturne EU fondove nakon dovršetka izrade kompletne projektne dokumentacije - piše u objavi Platforme Doma mladih koja će i dalje pratiti i podržavati ovaj proces.