O udruzi

19_04_2023 / 22:59h
O udruzi

Info zona je udruga registrirana 2008. godine.

Info zona je udruga osnovana 2006. godine kao neformalna koalicija, s ciljem zagovaranja realizacije informativnog centra za mlade u Splitu, a registrirana je 2008. godine. Danas djeluje u području organiziranog informiranja i savjetovanje mladih, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih te politika za mlade, zagovaranja i međusektorske suradnje.

MISIJA

Info zona je nevladina neprofitna organizacija za mlade koja podiže razinu informiranosti mladih, pruža podršku mladima u njihovu razvoju, sudjeluje u kreiranju politika za mlade i razvija međusektorsku suradnju s ciljem socijalne inkluzije mladih. Info zona djeluje na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

VIZIJA

Informirani, educirani, aktivni i samostalni mladi u društvu jednakih mogućnosti.

PROGRAMI UDRUGE

INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE MLADIH

Program je usmjeren na prikupljanje i diseminaciju informacija za mlade kroz informativna događanja, medijske servise te druge kanale informiranja.

Mlade informiramo putem portala infozona.hr i društvenih mreža, ali i organizacijom informativnih događanja. Produciramo i online kalendar događanja kalendar.infozona.hr te video podcast.

KVALITETNO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA MLADIH

Program je prvenstveno usmjeren na realizaciju aktivnosti kluba za mlade, odnosno na stvaranje Kluba Zona kao platforme kroz koju realizacijom izložbi, nastupa, edukacija, predavanja i tematskih druženja pojedinci, udruge, neformalne grupe i drugi doprinose kvaliteti slobodnog vremena mladih, socijalizaciji mladih, razvoju njihovih potencijala i motiviranju za aktivno sudjelovanje u društvu.

Više informacija dostupno je na klubzona.net.

POLITIKE ZA MLADE, ZAGOVARANJE I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA

Program je usmjeren na kreiranje, praćenje i provedbu politika za mlade. Info zona je među rijetkim udrugama s područja Dalmacije koje sudjeluju u javnim savjetovanjima te radnim skupinama za izradu, provedbu i praćenje politika za mlade, a umrežavanjem i organizacijom različitih događanja potiče i osnažuje mlade s dalmatinskog područja na veću angažiranost u području politika za mlade.

Uvid u dio našeg rada u području politika za mlade, zagovaranja i međusektorske suradnje dostupan je na gradzamlade.hr i kakodalje.hr.

ČLANSTVO

ČLANSTVO U DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Info zona je od 2012. godine članica Mreže mladih Hrvatske, nacionalne organizacije koja okuplja više od 60 nacionalnih saveza za mlade i lokalnih udruga mladih i za mlade kojima je u zajedničkom interesu razvijati politike za mlade, kako na nacionalnoj tako i na regionalnim i lokalnim razinama. Od 2012. godine Info zona je članica mreže Eurodesk te je jedan od prvih Eurodeskovih multiplikatora u Hrvatskoj. Hrvatski Eurodesk centar dio je Agencije za mobilnost i programe Europske unije, javne ustanove koja provodi i promovira programe EU u području obrazovanja, znanosti i mladih. Info zona je prva splitska članica GOOD inicijative - inicijative koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav. Info zona je jedna od osnivačica Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj koja od 2008. aktivno djeluje u području razvoja organiziranog informiranja mladih na nacionalnoj razini te je članica Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA). Info zona je jedna od osnivačica i Platforme Doma mladih, zagovaračke platforme koja okuplja lokalne udruge i od 2012. godine djeluje u području kulture, umjetnosti i mladih.

ČLANSTVO U RADNIM TIJELIMA, SKUPINAMA I SL.

Europska agencija za informiranje i savjetovanje (ERYICA) licencirala je dvoje članova Info zone za održavanje treninga u području rada s mladima i informiranja mladih te je član Info zone sudjelovao u radu Pilot grupe za kreiranje novih usluga i edukacija za informiranje i savjetovanje mladih na EU razini. Naša članica bila je izabrana u Upravni odbor Mreže mladih Hrvatske. U Upravni odbor Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj od 2012. dva puta je birano dvoje naših članova te je u oba mandata jedan član obnašao i funkciju predsjednika Zajednice informativnih centara za mlade. U Upravni odbor Platforme Doma mladih tri puta su birani naši članovi, a jednom je naš član obnašao i funkciju predsjednika. Grad Split redovito u gradski Savjet mladih bira naše članove te nas je 2013. godine aktivno uključio i u pitanje realizacije splitskog Centra za mlade. Predstavnici Info zone bili su uključeni u izradu Nacrta Nacionalnog programa za mlade 2014. - 2017. te je član Info zone bio pozvan u Nacionalnu radnu skupinu za izradu Zakona o mladima. U 2013. članovi Info zone izabrani su u Savjet za mlade Vlade RH i Nacionalnu radnu skupinu za strukturirani dijalog s mladima.

STRUKTURA

UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM

Tijela upravljanja Info zone su Skupština, Upravni odbor, Predsjednik/ica i Tajnik/ica.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Info zonom i čine je svi redovni članovi i članice Info zone. Upravni odbor čini predsjednik/ica i još najmanje dva člana/članice koje bira Skupština među članovima Skupštine.

UPRAVNI ODBOR

Goran Biličić (predsjednik), Ivana Bartulović (tajnica), Zrinka Penović Salusinszky, Mirela Pašić.

DOKUMENTI

STATUT

Statut Info zone (.pdf)

AKTUALNI PLANOVI

Operativni i financijski plan rada Info zone za 2023. (.pdf)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Finacijski izvještaji i izvještaji od radu Info zone od 2012. do 2021. (.pdf)

Financijski izvještaj i izvještaj o radu Info zone za 2022. (.pdf) 

REVIZIJSKI IZVJEŠTAJI

Revizijski izvještaj Info zone za 2015. (.pdf) 

Revizijski izvještaj Info zone za 2019. (.pdf)