O udruzi

19_04_2023 / 22:59h
O udruzi

Info zona je udruga registrirana 2008. godine.

Info zona je udruga osnovana 2006. godine kao neformalna koalicija, s ciljem zagovaranja realizacije informativnog centra za mlade u Splitu, a registrirana je 2008. godine. Već više od 15 godina doprinosi realizaciji splitskog centra za mlade. Produkcijom kvalitetnog medijskog sadržaja i informativnih događanja djeluje u području organiziranog informiranja mladih. Uspješnom realizacijom kluba za mlade podržava inicijative mladih te doprinosi kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih. Sukreira politike za mlade te zauzima važnu ulogu u razvoju dijaloga mladih i donositelja odluka.

More about Info zone in english you can find on this link (.pdf document).

Kvalitetu našeg kontinuiranog rada u području mladih prepoznali su domaći i međunarodni donatori, ali i partnerske organizacije iz drugih gradova. Rijetka smo udruga na širem splitskom području koja se bavi organiziranim informiranjem mladih i uključivanjem mladih u kreiranje i praćenje politika za mlade. Kroz svoje djelovanje dajemo i vrijedan doprinos kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih u Splitu. Nudimo kvalitetna događanja za mlade i pružamo mnogim pojedincima, neformalnim grupama i udrugama znatnu podršku u kreiranju programa za mlade.

MISIJA

Info zona je nevladina neprofitna organizacija za mlade koja podiže razinu informiranosti mladih, pruža podršku mladima u njihovu razvoju, sudjeluje u kreiranju politika za mlade i razvija međusektorsku suradnju s ciljem socijalne inkluzije mladih. Info zona djeluje na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

VIZIJA

Informirani, educirani, aktivni i samostalni mladi u društvu jednakih mogućnosti.

PROGRAMI UDRUGE

INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE MLADIH

Program je usmjeren na prikupljanje i diseminaciju informacija za mlade kroz informativna događanja, medijske servise te druge kanale informiranja.

Mlade informiramo putem portala infozona.hr i društvenih mreža, ali i organizacijom informativnih događanja. Produciramo i online kalendar događanja kalendar.infozona.hr te video podcast "U Zoni" koji promovira pozitivne doprinose društvu. U sklopu projekta "MyMap" produciramo i informativne sadržaje na engleskom jeziku koji su korisni mladim gostima, ali i lokalcima.

KVALITETNO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA MLADIH

Program je prvenstveno usmjeren na realizaciju aktivnosti kluba za mlade, odnosno na stvaranje Kluba Zona kao platforme kroz koju realizacijom izložbi, nastupa, edukacija, predavanja i tematskih druženja pojedinci, udruge, neformalne grupe i drugi doprinose kvaliteti slobodnog vremena mladih, socijalizaciji mladih, razvoju njihovih potencijala i motiviranju za aktivno sudjelovanje u društvu.

Više informacija dostupno je na klubzona.net.

POLITIKE ZA MLADE, ZAGOVARANJE I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA

Program je usmjeren na kreiranje, praćenje i provedbu politika za mlade. Info zona je među rijetkim udrugama s područja Dalmacije koje sudjeluju u javnim savjetovanjima te radnim skupinama za izradu, provedbu i praćenje politika za mlade, a umrežavanjem i organizacijom različitih događanja potiče i osnažuje mlade s dalmatinskog područja na veću angažiranost u području politika za mlade.

Uvid u dio našeg rada u području politika za mlade, zagovaranja i međusektorske suradnje dostupan je na gradzamlade.hr i kakodalje.hr.

ČLANSTVO

ČLANSTVO U DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Info zona je od 2012. godine članica Mreže mladih Hrvatske, nacionalne organizacije koja okuplja više od 60 nacionalnih saveza za mlade i lokalnih udruga mladih i za mlade kojima je u zajedničkom interesu razvijati politike za mlade, kako na nacionalnoj tako i na regionalnim i lokalnim razinama. Od 2012. godine Info zona je članica mreže Eurodesk te je jedan od prvih Eurodeskovih multiplikatora u Hrvatskoj. Hrvatski Eurodesk centar dio je Agencije za mobilnost i programe Europske unije, javne ustanove koja provodi i promovira programe EU u području obrazovanja, znanosti i mladih. Info zona je prva splitska članica GOOD inicijative - inicijative koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav. Info zona je jedna od osnivačica Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj koja od 2008. aktivno djeluje u području razvoja organiziranog informiranja mladih na nacionalnoj razini te je članica Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA). Info zona je jedna od osnivačica i Platforme Doma mladih, zagovaračke platforme koja okuplja lokalne udruge i od 2012. godine djeluje u području kulture, umjetnosti i mladih.

ČLANSTVO U RADNIM TIJELIMA, SKUPINAMA I SL.

Europska agencija za informiranje i savjetovanje (ERYICA) licencirala je dvoje članova Info zone za održavanje treninga u području rada s mladima i informiranja mladih te je član Info zone sudjelovao u radu Pilot grupe za kreiranje novih usluga i edukacija za informiranje i savjetovanje mladih na EU razini. Naša članica bila je izabrana u Upravni odbor Mreže mladih Hrvatske. U Upravni odbor Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj od 2012. dva puta je birano dvoje naših članova te je u oba mandata jedan član obnašao i funkciju predsjednika Zajednice informativnih centara za mlade. U Upravni odbor Platforme Doma mladih tri puta su birani naši članovi, a jednom je naš član obnašao i funkciju predsjednika. Grad Split redovito u gradski Savjet mladih bira naše članove te nas je 2013. godine aktivno uključio i u pitanje realizacije splitskog Centra za mlade. Predstavnici Info zone bili su uključeni u izradu Nacrta Nacionalnog programa za mlade 2014. - 2017. te je član Info zone bio pozvan u Nacionalnu radnu skupinu za izradu Zakona o mladima. U 2013. članovi Info zone izabrani su u Savjet za mlade Vlade RH i Nacionalnu radnu skupinu za strukturirani dijalog s mladima.

STRUKTURA

UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM

Tijela upravljanja Info zone su Skupština, Upravni odbor, Predsjednik/ica i Tajnik/ica.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Info zonom i čine je svi redovni članovi i članice Info zone. Upravni odbor čini predsjednik/ica i još najmanje dva člana/članice koje bira Skupština među članovima Skupštine.

UPRAVNI ODBOR

Goran Biličić (predsjednik), Ivana Bartulović (tajnica), Zrinka Penović Salusinszky, Mirela Pašić.

DOKUMENTI

STATUT

Statut Info zone (.pdf)

AKTUALNI PLANOVI

Operativni i financijski plan rada Info zone za 2023. (.pdf)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Finacijski izvještaji i izvještaji od radu Info zone od 2012. do 2021. (.pdf)

Financijski izvještaj i izvještaj o radu Info zone za 2022. (.pdf) 

REVIZIJSKI IZVJEŠTAJI

Revizijski izvještaj Info zone za 2015. (.pdf) 

Revizijski izvještaj Info zone za 2019. (.pdf)